ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ

Δουλεύουμε με αυτήν την υπέροχη ομάδα οργανισμών, ερευνώντας τα πρότυπα κατανομής των πεταλούδων την οικολογία και τα ενδιαιτήματά τους, την προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή και στη διαχείριση και προστασία των περιοχών ενδημίας τους.


Το BCL υποστηρίζει την επιστήμη από τους πολίτες και συντονίζει το “apollo” – το Εθνικό πρόγραμμα βιοπαρακολούθησης των πεταλούδων της Ελλάδας

Έργα: APOLLO, MEIOSIS, ALEXANOR, PINS, BUTALL

  • APOLLO - Εθνικό πρόγραμμα παρακολούθησης των πεταλούδων της Ελλάδας
P. apollo (@A. Aga)

Στόχος: Το apollo είναι το πρώτο εθνικό πρόγραμμα παρακολούθησης των πεταλούδων της Ελλάδας, συνδέοντας την επιστήμη με την κοινωνία με αμοιβαίο όφελος για τους πολίτες, την επιστήμη και τη φύση. Περίοδος: Από το 2021. Χρηματοδότηση: Εθελοντική συμμετοχή (υποστήριξη σε υλικό από το BCE). Συντονιστής: BCL.

APOLLO WEBPAGEAPOLLO FACEBOOK (members only)

  • MEIOSIS-Μουσειακά δείγματα ρίχνουν φως στο φαινόμενο της συρρίκνωσης της βιοποικιλότητας

Στόχος: Πρόβλεψη των οικολογικών χαρακτηριστικών των πεταλούδων που τις βοηθούν να ανταπεξέλθουν στην κλιματική αλλαγή. Το έργο MEIOSIS είναι ερευνητικό έργο αριστείας με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Δρ. Κ. Ζωγράφου. Θα επιχειρήσει να μοντελοποιήσει τη μείωση του μεγέθους του σώματος των πεταλούδων ως απόκριση στην κλιματική αλλαγή σε διαφορετικά περιβάλλοντα και να διελευκάνει ποια είναι εκείνα τα οικολογικά χαρακτηριστικά των πεταλούδων που του επιτρέπουν να προσαρμόζεται στην κλιματική αλλαγή σε σχέση με το περιβάλλον τους. Περίοδος: 2023-2025. Χρηματοδότηση: Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας. Συντονιστής: BCL.

MEIOSIS WEBPAGE

  • ALEXANOR- Βελτίωση του βαθμού διατήρησης του είδους Papilio alexanor στον Παρνασσό
P. alexanor (@O. Tzortzakaki)

Στόχος: Μελέτη της κατανομής και των οικολογικών απαιτήσεων της προστατευόμενης πεταλούδας Papilio alexanor σε δύο περιοχές του δικτύου Natura 2000 (Όρη Παρνασσός και Γκιώνα) και πρόταση διαχειριστικών μέτρων για τη βελτίωση της πληθυσμιακής της κατάστασης και του βαθμού διατήρησής της. Περίοδος: 2021-2022. Χρηματοδότηση: Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού (ΟΦΥΠΕΚΑ). Συντονιστής: BCL

  • PINS- Παρακολούθηση και βελτίωση της γνώσης της ενδημικής και απειλούμενης εντομοπανίδας της Μονάδας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας
E. aurinia (@ O. Tzortzakaki)

Στόχος: Μελέτη της κατανομής και των οικολογικών απαιτήσεων σημαντικών ειδών εντόμων στα όρη Μιτσικέλι και Νεμέρτσικα και στην ευρύτερη περιοχή (Ιωάννινα, Πωγώνι): Ορθόπτερα-Λεπιδόπτερα. Περιλαμβάνει την πεταλούδα Ephydrias aurinia, τον ενδημικό γρύλο του σπηλαίου Περάματος Dolichopoda graeca και άλλα σημαντικά είδη ορθοπτέρων όπως το είδος κοινοτικού ενδιαφέροντος διατήρησης Paracaloptenus caloptenoides και το ενδημικό και απειλούμενο είδος Pryonotropis willemsorum. Η μελέτη καταλήγει σε μια χωρική βάση δεδομένων και δεδομένα για τις οικολογικές απαιτήσεις των ειδών και με συγκεκριμένες προτάσεις μέτρων διατήρησης, όπου είναι εφικτό. Περίοδος: 2021-2023. Χρηματοδότηση: Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας (ΟΦΥΠΕΚΑ). Συντονιστής: BCL. [* Δείτε επίσης το μενού ΟΡΘΟΠΤΕΡΑ]

  • BUTALL- Πεταλούδες της Ελλάδας: Συνδέοντας την επιστήμη με την κοινωνία
P. apollo (@A. Aga)

Στόχος: Σύνδεση της επιστήμης με την κοινωνία, με επίκεντρο τις πεταλούδες, προς αμοιβαίο όφελος των ίδιων των πολιτών, της επιστήμης και της Ελληνικής Πολιτείας. Τα έργο θέτει τον πρώτο μεθοδολογικό οδηγό και παρέχει τα μέσα για τη δημιουργία του πρώτου εθνικού προγράμματος επιστήμης των πολιτών για την καταγραφή και την παρακολούθηση των πεταλούδων στην Ελλάδα. Περίοδος: 2019-2020. Χρηματοδότηση: Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (σήμερα ΟΦΥΠΕΚΑ). Συντονιστής: BCL