ΟΡΘΟΠΤΕΡΑ

Τα έργα μας

Δουλεύουμε πάνω σε αυτά τα εντομάκια που χοροπηδούν κάτω από τα πόδια μας, με επίκεντρο τα ενδημικά και απειλούμενα είδη της Ελλάδας. Πραγματοποιούμε πολλά ερευνητικά προγράμματα διερευνώντας τα πρότυπα κατανομής τους, την οικολογία τους και τη διαχείριση, προστασία και αποκατάσταση των ενδιαιτημάτων τους. Έργα: DEMO, LAC2 & LAC, WILLEMSORUM, OITI, PARNO, PINS. Προηγούμενα έργα: LACON, TZIN, INSECTA.

LAC2:

Παρακολούθηση και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης του Chorthippus lacustris

LAC:

Διαχείριση και προστασία του ενδημικού είδους Chorthippus lacustris

OITI:

Διερεύνηση της ενδημικής και απειλούμενης εντομοπανίδας στην Οίτη και στον Τυμφρηστό.

PARNO:

Βελτίωση της γνώσης της ενδημικής και απειλούμενης εντομοπανίδας στον Παρνασσό.

PINS:

Παρακολούθηση και βελτίωση της γνώσης της ενδημικής και απειλούμενης εντομοπανίδας της Μονάδας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας

Γρήγορη αναζήτηση