Οι άνθρωποι

Ερευνητές (PhD)

Dr. Christina Kassara [CK]
about

Η Χριστίνα είναι ελεύθερος επαγγελματίας βιολόγος με διδακτορικό δίπλωμα (2012: Πανεπιστήμιο Πατρών) στη χωρική οικολογία ενός μεταναστευτικού γερακιού. Ειδικεύεται στα χωρικά πρότυπα και στη στη μοντελοποίηση της κατανομής ειδών.. Her research interests extend to conservation biology in terrestrial ecosystems. She currently works on the optimal spatial planning of windfarms in terms of fragmentation and land use change. She has participated in various conservation projects in the past, involved in project coordination, GIS and statistical analysis. BLC projects: WIND, ROADLESS, NATLAND, LIVEMOUNT.

CK_profile
Dr. Dina Zografou [DZ]
about

Dina was, until recently, a postdoctoral researcher at the Ecology and Evolution division, University of Bern (PhD 2015: University of Ioannina). Her research focuses on investigating and predicting how η κλιματική αλλαγή οδηγεί σε μείωση των απειλούμενων ειδών, το πώς επηρεάζει τις βιοκοινότητες των ειδών και τις αλληλεπιδράσεις τους, καθώς και τις οικοσυστημικές λειτουργίες. Κάνει κυρίως έρευνα πεδίου, ενώ συνδυάζει ολοκληρωμένες μεθόδους, συμπεριλαμβανομένων πειραμάτων στη φύση και στο εργαστήριο. Στο προηγούμενο μεταδιδακτορικό της διευκρίνισε τις μακροπρόθεσμες πληθυσμιακές αλλαγές ενός εξαιρετικά σπάνιου είδους προστατευόμενης πεταλούδας species (Speyeria idalia idalia) and was able to show how species traits anchor a dynamic pollination network. She is a ως λέκτορας under contract in BAT, teaching the course “Fauna of Greece: terrestrial invertebrates”. She gained an excellence post-doc grant and runs the project MEIOSIS as P.I. in our lab. BLC projects : BUTALL, MEIOSIS, APOLLO, INTEGRADIV, LIVEMOUNT

DZ_profile
Dr. Olga Tzortzakaki [OT]
about

Olga is a free-lancer biologist with a PhD (2018: University of Patras) in urban ecology, με επίκεντρο τις επιπτώσεις της αστικοποίησης στις bird, butterfly and bat communities. She has participated in various biodiversity conservation projects, such as the national butterfly monitoring scheme, environmental impact assessment studies, and bird (“Ornithopolis”) and butterfly citizen-science projects. Recently, she compiled the first National Action Plan for invertebrates in Greece, specifically for the Apollo butterfly (Parnassius apollo), within the framework of the project LIFE IP-4 Natura. She has worked as a ως λέκτορας under contract, contributing to the labs of the Ecology course and the Biodiversity and Climate Change course. She is currently a NECCA staff and external collaborator of our Lab. BLC projects: WIND, ROADLESS, BUTALL, SOER, APOLLO, PINS, LAC, PARNO, OITI, ALEXANOR, NATLAND, INTEGRADIV, LIVEMOUNT.

OT_profile
Dr. Yorgos Iliopoulos [YI]
about

Yorgos is a freelance biologist working on conserving wolves and other large carnivores, which was also his PhD specialization (2010: Aristotle University of Thessaloniki). He has yearlong experience in coordinating and implementing large national and international multi-partner projects, such as the first LIFE program in Greece for wolf conservation, monitoring programs of the impacts of highways on large carnivores and mitigation of human-wolf conflicts. In his previous post-doc, he tested the efficacy of fladry corral fences by excluding wild wolves from experimental feeding sites. He has taught the course “Biology of Large Mammals” in the Department (2018-2020). He collaborates with Callisto NGO and is an external collaborator of our Lab. BLC projects: COEXIST, LIVEMOUNT

ΥΙ_profile
Dr. Haritakis Papaioannou [HP]
about

Haritakis is a Biologist (M.Sc. in Conservation Biology, Ph.D. Thesis on Balkan chamois) and Ichthyologist. He has been involved in nature conservation and wildlife management for more than 25 years, as a field researcher in projects for brown bear, του Βαλκανικού αγριόγιδου., amphibians, raptors, Natura 2000 habitats and protected areas management and conservation. He has been involved in nature and culture interpretation, authored 6 books and several scientific publications. He has participated in more than 60 environmental studies including field research, mainly in the wider Pindus mountain range. Recently, he compiled the
National Action Plan for Balkan Chamois in Greece and he is the director of Vikos-Aoos UNESCO geopark. Έργα BLC: ROADLESS, AOOS, NATLAND, LIVEMOUNT.

XP_profile.jpeg
Dr. Elli Tzirkalli [ET]
about

Η Έλλη είναι περιβαλλοντολόγος και έχει διδακτορικό (2022) από το Εργαστήριό μας στα πρότυπα ποικιλότητας φυτών, ορθοπτέρων και πεταλούδων κατά μήκος της υψομετρικής διαβάθμισης στην Κύπρο. (BCL doctoral student). She has participated in various research and monitoring programs in Greece and Cyprus concerning flora and fauna protection and she is the co-chair of the της Κυπριακής Ομάδας Μελέτης Πεταλούδων (2012-σήμερα). Ενδιαφέρεται για τη σύνθεση και τη δομή των οικολογικών κοινοτήτων καθώς και για τους μηχανισμούς και τα πρότυπα της βιοποικιλότητας. Σήμερα εργάζεται ως ερευνήτρια στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Έργα BLC: BUTALL, LAC2.

ET_profile
Dr. Maria Petridou [MP]
about

Maria gained her PhD from our Lab (2023) on the topic of την οικολογία του λύκου και και μετριασμό των συγκρούσεων ανθρώπου-μεγάλων σαρκοφάγων under a State Scholarship Foundation grant (IKY). She is an agronomist and a freelancer expert on large carnivores, having worked on several conservation and monitoring projects. She combines social surveys with fieldwork (sign transects, camera trapping, GPS telemetry), lab (diet analysis), and data analysis. She currently works as a postdoc fellow in the Bavarian Forest National Park in Germany, continuing her research on wolves. BLC projects: COEXIST, ROADLESS, AOOS, NATLAND.

MP_profile
Kostantinos Papakostas [KP]
about

Kostas is a PhD candidate (since 2022) working with chamois conservation in Greece. He is an agronomist, and he gained an excellence grant for Ph.D. students in 2023 (ELIDEK). When not doing science, he is running on mountains. BLC projects: PONT.

Papakostas_profile
Λαυρέντης Σιδηρόπουλος
about

Ο Λαυρέντης είναι υποψήφιος διδάκτορας (από το 2018) με θέμα την οικολογία του Golden Eagle in Northern Greece, involving its diet, movement ecology of territorial and dispersing individuals through high-resolution telemetry and conservation status and distribution modeling. He is supported by a Natural Research ltd – Scotland grant for telemetry and the Leventis Scholars Foundation. He has been a freelance field ornithologist since 2008, mostly in conservation and monitoring projects concerning birds of prey. He spends a lot of time in the field in his study area covering Macedonia and Thrace.

L. Sidiropoulos_@LS
Apostolis Stefanidis [AS]
about

Apostolis is a PhD candidate (since 2022); his research focuses on species diversity and community ecology of Orthoptera. He is a biologist and has conducted his diploma thesis on Orthoptera diversity patterns of Mitsikeli mountain. Since 2021, he has participated, as a freelancer, in research projects for the monitoring and conservation of rare, endemic, and endangered Orthoptera of mountainous ecosystems in protected areas, studying their relationship to habitat characteristics. He gained an excellence grant for PhD students in 2023 (ELIDEK). Έργα BLC: PINS, LAC, PARNO, OITI, ALEXANOR, LIVEMOUNT.

apostolis_stefanidis
Νίκος Μπούκας
about

Ο Νίκος είναι ελεύθερος επαγγελματίας βιολόγος, ειδικευμένος στην ορνιθολογία. Έχει εργαστεί σε διάφορα έργα παρακολούθησης και διατήρησης πτηνών σε αρκετές Ειδικές Προστατευόμενες Περιοχές της Ελλάδας. Σήμερα εργάζεται σε Σχέδια Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Ειδικές Οικολογικές Αξιολογήσεις. Η προηγούμενη έρευνά του επικεντρώθηκε στην αφθονία των βενθικών μακρο-ασπόνδυλων στις περιοχές διατροφής των παρυδάτιων πτηνών, στην επιλογή οικοτόπων υδρόβιων πτηνών, στην ποικιλότητα Odonata. Σήμερα μελετά την οικολογία αναπαραγωγής της Χαλκόκοτας (Plegadis falcinellus). Έργα BLC: AOOS.

NB_profile
Τόνια Γαλάνη
about

Η Τόνια είναι βιολόγος και ελεύθερος επαγγελματίας ορνιθολόγος. Η δουλειά της επικεντρώνεται στην ορνιθοπανίδα της λίμνης Παμβώτιδας. Έχει αποκτήσει εμπειρία ως συντονίστρια έργων για πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα για τη διατήρηση της φύσης, εργαζόμενη στην Περιβαλλοντική ΜΚΟ "Πίνδος Περιβαλλοντική". Διενεργεί Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για πολλά έργα σε όλη την Ελλάδα. Όταν δεν ασχολείται με την επιστήμη, είναι μια ενεργή παρατηρήτρια πουλιών με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη φωτογραφία άγριας ζωής. Έργα BCL: AOOS, ROADLESS (Project coordinator/ NGO), NATLAND.

TG_profile

Γρήγορη αναζήτηση