Ποιοι είμαστε

Οι άνθρωποι

Index

Ερευνητές (PhD)

Christina Kassara [CK]

Δρ. Χριστίνα Κασσάρα

Η Χριστίνα είναι ελεύθερος επαγγελματίας βιολόγος με διδακτορικό δίπλωμα (2012: Πανεπιστήμιο Πατρών) στη χωρική οικολογία ενός μεταναστευτικού γερακιού. Ειδικεύεται στα χωρικά πρότυπα και στη στη μοντελοποίηση της κατανομής ειδών.Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επεκτείνονται στη βιολογία διατήρησης σε χερσαία οικοσυστήματα. Είναι εξωτερικός συνεργάτης του Εργαστηρίου και έχει συντονίσει την ερευνητική ομάδα σε διάφορα έργα ως προς το GIS και τις στατιστικές αναλύσεις. Το τελευταίο διάστημα εργάζεται στο βέλτιστο χωροταξικό σχεδιασμό των αιολικών πάρκων σε σχέση με τον κατακερματισμό και την αλλαγή χρήσης γης, καθώς και στην οριοθέτηση των περιοχών χωρίς δρόμους της Ελλάδας. Έργα BLC: WIND, ROADLESS, NATLAND.

Dina Zografou [DZ]

Δρ. Ντίνα Ζωγράφου

Η Ντίνα ήταν μέχρι πρόσφατα (2021) μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο τμήμα Οικολογίας και Εξέλιξης του Παν/ου της Βέρνης (PhD 2015: Παν/ο Ιωαννίνων). Η έρευνά της επικεντρώνεται στη διερεύνηση και την πρόβλεψη του τρόπου με τον οποίο η κλιματική αλλαγή οδηγεί σε μείωση των απειλούμενων ειδών, το πώς επηρεάζει τις βιοκοινότητες των ειδών και τις αλληλεπιδράσεις τους, καθώς και τις οικοσυστημικές λειτουργίες. Κάνει κυρίως έρευνα πεδίου, ενώ συνδυάζει ολοκληρωμένες μεθόδους, συμπεριλαμβανομένων πειραμάτων στη φύση και στο εργαστήριο. Στο προηγούμενο μεταδιδακτορικό της διευκρίνισε τις μακροπρόθεσμες πληθυσμιακές αλλαγές ενός εξαιρετικά σπάνιου είδους προστατευόμενης πεταλούδας species ((Speyeria idalia idalia)και ήταν σε θέση να δείξει πώς τα χαρακτηριστικά των ειδών σχετίζονται με τα δίκτυα επικονίασης. Πρόσφατα μετακόμισε στην Ελλάδα και ως λέκτορας διδάσκει στο Τμήμα ΒΕΤ το μάθημα «Πανίδα της Ελλάδας: χερσαία ασπόνδυλα».  Έργα BLC : BUTALL.

Olga Tzortzakaki [OT]

Δρ. Όλγα Τζωρτζακάκη

Η Όλγα είναι ελεύθερη επαγγελματίας βιολόγος με διδακτορικό δίπλωμα (2018: Πανεπιστήμιο Πατρών) στην αστική οικολογία, με επίκεντρο τις επιπτώσεις της αστικοποίησης στις κοινότητες πουλιών, πεταλούδων και νυχτερίδων. Έχει συμμετάσχει σε διάφορα έργα διατήρησης της βιοποικιλότητας, όπως το εθνικό πρόγραμμα παρακολούθησης πεταλούδων, μελέτες εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και έργα επιστήμης των πολιτών για τα πτηνά («Ορνιθόπολη») και τις πεταλούδες. Πρόσφατα, συνέταξε το πρώτο εθνικό σχέδιο δράσης για τα ασπόνδυλα στην Ελλάδα και συγκεκριμένα για την πεταλούδα Απόλλωνα (Parnassius apollo), στο πλαίσιο του έργου LIFE IP-4 Natura. Διδάσκει στο Τμήμα ΒΕΤ τα εργαστήρια του μαθήματος Οικολογία και του μαθήματος Βιοποικιλότητα & Κλιματική Αλλαγή. Είναι εξωτερικός συνεργάτης του εργαστηρίου συμμετέχει σε πολλά έργα και δράσεις. Έργα BLC: WIND, ROADLESS, BUTALL, SOER, PINS, LAC, PARNO, OITI, ALEXANOR, NATLAND

Yorgos Iliopoulos [YI]

Δρ. Γιώργος Ηλιόπουλος

Ο Γιώργος είναι ελεύθερος επαγγελματίας βιολόγος και ασχολείται με την προστασία του λύκου και άλλων μεγάλων σαρκοφάγων,έχοντας συναφή διδακτορική ειδίκευση (2010: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). Έχει πολυετή εμπειρία στο συντονισμό και την υλοποίηση μεγάλων εθνικών και διεθνών έργων με πολλούς εταίρους, όπως το πρώτο πρόγραμμα LIFE στην Ελλάδα για τη διατήρηση του λύκου. Έχει συμμετάσχει και συντονίσει προγράμματα παρακολούθησης των επιπτώσεων των αυτοκινητοδρόμων σε μεγάλα σαρκοφάγα και προγράμματα μετριασμού των συγκρούσεων ανθρώπου-λύκου. Στο προηγούμενο μεταδιδακτορικό του, δοκίμασε την αποτελεσματικότητα των φραχτών flandry για την απώθηση των λύκων από πειραματικές τοποθεσίες σίτισης. Είναι εξωτερικός συνεργάτης του Εργαστηρίου και έχει διδάξει το μάθημα «Βιολογία μεγάλων χερσαίων θηλαστικών» στο Τμήμα ΒΕΤ (2018-2020).. Έργα BLC: COEXIST.

Haritakis Papaioannou [HP]

Δρ. Χαρητάκης Παπαϊωάννου

Ο Χαρητάκης είναι Βιολόγος (Μεταπτυχιακό στη Βιολογία Διατήρησης, Διδακτορικό στο Βαλκανικό αγριόγιδο) και Ιχθυολόγος. Ασχολείται με τη διατήρηση της φύσης και τη διαχείριση της άγριας ζωής για περισσότερα από 25 χρόνια, ως ερευνητής πεδίου σε έργα για την καφέ αρκούδα, το αγριόγιδο, τα αμφίβια, τα αρπακτικά πουλιά, τους οικοτόπους του δικτύου Natura 2000, καθώς και για τη διαχείριση και διατήρηση προστατευόμενων περιοχών. Έχει ασχοληθεί με την ερμηνεία της φύσης και του πολιτισμού, έχει συγγράψει 6 βιβλία και αρκετές επιστημονικές δημοσιεύσεις. Έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από 60 περιβαλλοντικές μελέτες συμπεριλαμβανομένης της έρευνας πεδίου, κυρίως στην ευρύτερη οροσειρά της Πίνδου. Πρόσφατα, συνέταξε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το Βαλκανικό αγριόγιδο στην Ελλάδα. BLC έργα: ROADLESS, AOOS, NATLAND.

Elli Tzirkalli [ET]

Έλλη Τζυρκαλλή

Elli is an environmentalist and has a PhD (2022) on the patterns of φυτών, ορθοπτέρων και πεταλούδων κατά μήκος της υψομετρικής διαβάθμισης στην Κύπρο.. Έχει συμμετάσχει σε διάφορα προγράμματα έρευνας και παρακολούθησης στην Ελλάδα και την Κύπρο σχετικά με την προστασία της χλωρίδας και της πανίδας και είναι συμπρόεδρος της Κυπριακής Ομάδας Μελέτης Πεταλούδων (2012-σήμερα). Ενδιαφέρεται για τη σύνθεση και τη δομή των οικολογικών κοινοτήτων καθώς και για τους μηχανισμούς και τα πρότυπα της βιοποικιλότητας. Σήμερα εργάζεται ως ερευνήτρια στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Έργα BLC:  BUTALL

Υποψήφιοι Διδάκτορες

Maria Petridou [MP]

Μαρία Πετρίδου

Η Μαρία είναι υποψήφια διδάκτωρ (από το 2018) με θέμα την οικολογία του λύκου και και μετριασμό των συγκρούσεων ανθρώπου-μεγάλων σαρκοφάγων, στο πλαίσιο υποτροφίας του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Είναι γεωπόνος και ελεύθερος επαγγελματίας, ειδική στα μεγάλα σαρκοφάγα ζώα, έχοντας εργαστεί σε πολλά έργα διατήρησης και παρακολούθησης στο παρελθόν. Συνδυάζει τις κοινωνικές επιστήμες (ερωτηματολόγια) με την την εργασία πεδίου (αναγνώριση ιχνών σε διατομές, υπέρυθρες φωτογραφικές διατάξεις, τηλεμετρία σημανσμένων ζώων με GPS), εργαστηριακές μεθόδους (ανάλυση δίαιτας) και ανάλυση δεδομένων. Έργα BLC: COEXIST, ROADLESS, AOOS, NATLAND..

Lavrentis Sidiropoulos [LS]

Λαυρέντης Σιδηρόπουλος

Ο Λαυρέντης είναι υποψήφιος διδάκτορας (από το 2018) με θέμα την οικολογία του χρυσαετού στη βόρεια Ελλάδα. Μελετά τη διατροφή του χρυσαετού, τα χωρικά πρότυπα πτήσης και χρήσης του χώρου με τη χρήση τηλεμετρίας υψηλής ανάλυσης καθώς και τη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του είδους με τη χρήση μοντέλων. Η έρευνά του (προμήθεια εξοπλισμού τηλεμετρίας) υποστηρίζεται από την Εταιρεία Natural Research ltd της Σκωτίας και το ίδρυμα Υποτροφιών Λεβέντη. Εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας/ορνιθολόγος πεδίου από το 2008, κυρίως σε έργα διατήρησης και παρακολούθησης των αρπακτικών πουλιών. Περνάει πολύ χρόνο στη φύση, στην περιοχή μελέτης του, από τον Έβρο έως το Γράμμο. 

Kostas Papakostas [KP]

Kostas Papakostas [KP]

Kostas is a PhD candidate (since 2022) working with chamois conservation in Greece. He is an agronomist, and he gained an excellence grant for Ph.D. students in 2023 (ELIDEK). When not doing science, he is running on mountains.

Apostolis Stefanidis (AS)

Αποστόλης Στεφανίδης

Apostolis is a PhD candidate (since 2022) and his research focuses on species diversity and community ecology of Orthoptera. He is a biologist and has conducted his diploma thesis on Orthoptera diversity patterns of Mitsikeli mountain. Since 2021, he participates, as a freelancer, in research projects for the monitoring and conservation of rare, endemic, and endangered Orthoptera of mountainous ecosystems in protected areas, studying their relationship to habitat characteristics. He gained an excellence grant for PhD students in 2023 (ELIDEK). BLC projects: PINS, LAC, PARNO, OITI, ALEXANOR,.

Άλλοι Ερευνητές

Nikos Bukas [NB]

Νίκος Μπούκας

Ο Νίκος είναι ελεύθερος επαγγελματίας βιολόγος, ειδικευμένος στην ορνιθολογία. Έχει εργαστεί σε διάφορα έργα παρακολούθησης και διατήρησης πτηνών σε αρκετές Ειδικές Προστατευόμενες Περιοχές της Ελλάδας. Σήμερα εργάζεται σε Σχέδια Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Ειδικές Οικολογικές Αξιολογήσεις. Η προηγούμενη έρευνά του επικεντρώθηκε στην αφθονία των βενθικών μακρο-ασπόνδυλων στις περιοχές διατροφής των παρυδάτιων πτηνών, στην επιλογή οικοτόπων υδρόβιων πτηνών, στην ποικιλότητα Odonata. Σήμερα μελετά την οικολογία αναπαραγωγής της Χαλκόκοτας (Plegadis falcinellus). Έργα BLC:  AOOS.

Tonia Galani [TG]

Τόνια Γαλάνη

Η Τόνια είναι βιολόγος και ελεύθερος επαγγελματίας ορνιθολόγος. Η δουλειά της επικεντρώνεται στην ορνιθοπανίδα της λίμνης Παμβώτιδας. Έχει αποκτήσει εμπειρία ως συντονίστρια έργων για πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα για τη διατήρηση της φύσης, εργαζόμενη στην Περιβαλλοντική ΜΚΟ "Πίνδος Περιβαλλοντική". Διενεργεί Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για πολλά έργα σε όλη την Ελλάδα. Όταν δεν ασχολείται με την επιστήμη, είναι μια ενεργή παρατηρήτρια πουλιών με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη φωτογραφία άγριας ζωής. Έργα BCL: AOOS, ROADLESS (Συντονιστής έργου/ ΜΚΟ),  NATLAND.

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

11

Γιώτα Παπατζήμα

Πρότυπα ποικιλότητας και δραστηριότητας θηλαστικών ως προς την ανθρωπογενή όχληση στο Νομό Ιωαννίνων

2022-

10

Aιμιλία Ιωακιμείδου

Χωροχρονικά πρότυπα δραστηριότητας του λύκου στο Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού

2021-2022

9

Στράτος Παπαντωνίου

Περιοχές άνευ δρόμων στην Ελλάδα και δίκτυο Natura 2000

2021-

8

Μαρίνα Σαββοπούλου

Ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα: μια ανάλυση ΜΜΕ

2021-

7*

Τόνια Γαλάνη

Οικολογία του σκουφοβουτηχταριού περίπτωση της λίμνης Παμβώτιδας

2021-2022

6*

Νίκος Μπούκας

Οικολογία της χαλκόκοτας στην προστατευόμενη περιοχή του Καλαμά

2020-2021

5

Δέσποινα Σαγξαρίδου

Επίδραση της βόσκησης στην ποικιλότητα των αρθροπόδων: μια ανασκόπηση

2020-2021

4

Αποστόλης Στεφανίδης

Πρότυπα ποικιλότητας των Ορθοπτέρων στο όρος Μιτσικέλι

2020-2021

3

Μαρία - Έλενα Ρίζου

Χωροχρονικά πρότυπα κατανομής Οικολογία του σκουφοβουτηχταριού (Podiceps cristatusστη λίμνη Παμβώτιδα ως προς το ενδιαίτημα αναπαραγωγής του

2018-2020

2

Χάρης Κορομπίλης

Οικολογική αξία της λίμνης Παμβώτιδας, ως προς τις τάσεις διαχειμαζόντων υδρόβιων πουλιών και την αναπαραγωγή του είδους Podiceps cristatus

2017-2018

1

Χρυσάνθη Ζαχαρού

Ποικιλότητα των πεταλούδων της Ελλάδας

2017-2018

BAT students:  Master integrated programme. * Students from the  Interdepartmental Program of Postgraduate Studies. “Environmental Sciences and Education for Sustainability”