ΟΔΟΝΤΟΓΝΑΘΑ

Τα έργα μας

Ξεκινήσαμε πρόσφατα να δουλεύουμε με τα Οδοντόγναθα (λιβελούλες), σταδιακά αυξάνοντας την γνώση μας στην ταξινομική των ειδών, δεδομένης της μεγάλης αξίας της ομάδας ως δείκτη των γλυκών νερών. Έργο: AOOS

EPTO Database:

Η δημιουργία μιας παγκόσμιας βάσης καταγραφών των υδρόβιων και ημι-υδρόβιων εντόμων: Εφημερόπτερα, Πλεκόπτερα, Τριχόπτερα και Οδοντόγναθα.

Γρήγορη αναζήτηση