Project

MEIOSIS

Project info

Τίτλος
MEIOSIS - Μουσειακά δείγματα ρίχνουν φως στο φαινόμενο της συρρίκνωσης της βιοποικιλότητας
Έτος
2023 - 2025
Χρηματοδότηση
Συντονιστής
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Εργαστήριο Διατήρηση της Βιοποικιλότητας – BCL)
Principal investigator
Δρ. Ντίνα Ζωγράφου

*Το ερευνητικό έργο υποστηρίχτηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της Δράσης «3η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών» (Αριθμός Έργου 7191).

Συμβουλευτική Επιτροπή & Συνεργαζόμενοι Φορείς

Καθηγήτρια Βασιλική Κατή, -Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών. Επικεφαλής του Εργαστηρίου Διατήρησης της Βιοποικιλότητας (BCL), Ελλάδα

Dr. Eva Knop -Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης, Ελβετία

Prof. Consuelo De Moraes -Ινστιτούτο Τεχνολογίας στη Ζυρίχη (ETH), Ελβετία

Dr. Oliver Schweiger -Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας Helmholtz (UFZ), Γερμανία

Assoc. Prof. Brent Sewall -Τemple Πανεπιστήμιο, Αμερική

Δρ. Μαρία Δημάκη Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή

Άλλοι συνεργάτες: Dr. Melissa WhitakerDr. Michael Greeff, -Εντομολογική Συλλογή στο Ελβετικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας στη Ζυρίχη, Ελβετία

Ερευνητική ομάδα

Κωνσταντίνος Αναγνωστέλης - Τεχνικός βοηθός

Μαρίνα Μπροκάκη, Επιστημονική βοηθός

Ελευθερία Καλτσούνη, Διπλωματική φοιτήτρια (BCL)

Στόχος

Πρόβλεψη των οικολογικών χαρακτηριστικών των πεταλούδων που τις βοηθούν να ανταπεξέλθουν στην κλιματική αλλαγή

Ερευνητικά ερωτήματα

Δράσεις

1.

Ψηφιοποίηση & μετρήσεις μεγέθους σώματος

2.

Ανάλυση δεδομένων

3.

Συγγραφή επιστημονικών εργασιών

4.

Διάχυση & Επικοινωνία

Ιδέα & Μέθοδοι

  • Μοντελοποίηση της μείωσης του μεγέθους του σώματος των πεταλούδων ως απόκριση στην κλιματική αλλαγή σε διαφορετικά περιβάλλοντα
  1. 1. Έλεγχος της επίδρασης της κλιματικής αλλαγής στο μέγεθος του σώματος σε διαφορετικά περιβάλλοντα: ο χρόνος θα χρησιμεύσει ως υποκατάστατο της αυξανόμενης θερμοκρασίας και η τοποθεσία των δειγμάτων θα χρησιμεύσει ως υποκατάστατο μιας ποικιλίας γεωγραφικών στοιχείων (π.χ. υψόμετρο, γεωγραφικό πλάτος) και θα καθορίσει τον τύπο του περιβάλλοντος από το οποίο συλλέχθηκε το δείγμα, όπως αστικές περιοχές, γεωργικές περιοχές, δάση και λιβάδια.
  2. 2. Αποτύπωση των μεταβολών στη δομή της κοινότητας: Το MEIOSIS αναμένει ότι τα πιο μεγαλόσωμα είδη ή είδη που διαβιούν σε ψυχρότερα κλίματα θα μετακινηθούν εκτός κοινότητας με την αντικατάστασή τους από μικρότερα είδη ή είδη που διαβιούν σε θερμότερα κλίματα. Με αυτόν τον τρόπο αναμένουμε να δούμε μεταβολές στη δομή της κοινότητας και στο μέσο μέγεθος του σώματος της κοινότητας.
  • Αποτύπωση των οικολογικών χαρακτηριστικών των ειδών που προβλέπουν την ικανότητα ενός οργανισμού να συρρικνώνεται/ προσαρμόζεται στην κλιματική αλλαγή σε σχέση με το περιβάλλον του.
  1. Έλεγχος της σημασία των οικολογικών χαρακτηριστικών των ειδών (π.χ. διατροφή, κατανομή, αριθμός γενεών) στο μέγεθος του σώματος που συρρικνώνεται υπό διαφορετικά περιβάλλοντα.

Φωτογραφίες πεταλούδων: από @ Κ. Ζωγράφου

Φωτογραφίες εργαστηρίου: ψηφιοποίηση και μέτρηση των μορφομετρικών χαρακτηριστικών των πεταλούδων

Αποτελέσματα

Βάσεις δεδομένων

Για την προετοιμασία της πρωτογενούς μας βάσης δεδομένων πρέπει να επεξεργαστούμε το ψηφιοποιημένο καθώς και το μη ψηφιοποιημένο υλικό που έχουμε στη διάθεσή μας:

At Goulandris NHM where one of the two entomological collections is housed, the digitization of butterfly specimens started in May and to date, more than 3500 butterfly specimens have been digitized, with the total collection reaching 5000 specimens.

The second collection is hosted at the Swiss Federal Institute of Technology in Zürich, and the digitized material (48 915 butterfly specimens) will be used for further morphometric measurements.

To analyze the extensive image collection, ImageJ software is used to measure the length of the right forewing from the wing-thorax junction to the wing tip, which will eventually be used as an index of the specimen body. In that sense, from the Goulandris NHM collection, morphometric characteristics measurements, as described above, have been performed on 1900 specimens so far.

In parallel, an attempt is made to customize the mothra package developed in the context of computer vision by the University of California (Berkeley) to automatically detect the orientation, scale, wing dimensions and other biological features of a specimen.

Press

No Description

Πολιτική σύνοψη

No Description

Αφίσα

No Description

Ανοιχτές διαλέξεις

Ανοιχτές προς το κοινό διαλέξεις θα γίνουν με τη μορφή μίνι-σεμιναρίων. Κατά το δεύτερο έτος (2024) θα οργανωθούν και θα διεξαχθούν μονοήμερα εκπαιδευτικά διαδικτυακά σεμινάρια με θέμα το ρόλο των οικολογικών χαρακτηριστικών των ειδών και της συρρίκνωσης της βιοποικιλότητας στη λειτουργία των οικοσυστημάτων για τα συνεργαζόμενα ινστιτούτα, τους φοιτητές και το κοινό, με σκοπό τη μεταφορά της αποκτηθείσας γνώσης και των επιστημονικών ευρημάτων του προγράμματος.

Νέα

News on the MEIOSIS project, including notifications of new material published, articles in the press and other media, relevant policy impact posted in the BCL facebook page  and/or twitter @k_zografou.  Selected news is posted here

Press release for the collaboration between Goulandris Natural History museum and MEIOSIS. April 2023

Read the press release

Project Press Release |The first series of project progress is published. September 2023.

Read the press release

Γρήγορη αναζήτηση