Project

MEIOSIS

Τίτλος

MEIOSIS - Μουσειακά δείγματα ρίχνουν φως στο φαινόμενο της συρρίκνωσης της βιοποικιλότητας

Έτος

2023-2025

Χρηματοδότηση

Χρηματοδότηση

Φορέας Υποδοχής

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Εργαστήριο Διατήρηση της Βιοποικιλότητας – BCL)

Επιστημονικά Υπεύθυνη

Συμβουλευτική Επιτροπή & Συνεργαζόμενοι Φορείς

Καθηγήτρια Βασιλική Κατή, -Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών. Επικεφαλής του Εργαστηρίου Διατήρησης της Βιοποικιλότητας (BCL), Ελλάδα

Dr. Eva Knop -Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης, Ελβετία

Prof. Consuelo De Moraes -Ινστιτούτο Τεχνολογίας στη Ζυρίχη (ETH), Ελβετία

Dr. Oliver Schweiger -Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας Helmholtz (UFZ), Γερμανία

Assoc. Prof. Brent Sewall -Τemple Πανεπιστήμιο, Αμερική

Δρ. Μαρία Δημάκη Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή

Άλλοι συνεργάτες: Dr. Melissa WhitakerDr. Michael Greeff, -Εντομολογική Συλλογή στο Ελβετικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας στη Ζυρίχη, Ελβετία

 

Ερευνητική ομάδα

Κωνσταντίνος Αναγνωστέλης - Τεχνικός βοηθός

Μαρίνα Μπροκάκη, Επιστημονική βοηθός

Ελευθερία Καλτσούνη, Διπλωματική φοιτήτρια (BCL)

Το ερευνητικό έργο υποστηρίχτηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της Δράσης «3η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών» (Αριθμός Έργου 7191).

Πρόβλεψη των οικολογικών χαρακτηριστικών των πεταλούδων που τις βοηθούν να ανταπεξέλθουν στην κλιματική αλλαγή

  • Μοντελοποίηση της μείωσης του μεγέθους του σώματος των πεταλούδων ως απόκριση στην κλιματική αλλαγή σε διαφορετικά περιβάλλοντα
  1. 1. Έλεγχος της επίδρασης της κλιματικής αλλαγής στο μέγεθος του σώματος σε διαφορετικά περιβάλλοντα: ο χρόνος θα χρησιμεύσει ως υποκατάστατο της αυξανόμενης θερμοκρασίας και η τοποθεσία των δειγμάτων θα χρησιμεύσει ως υποκατάστατο μιας ποικιλίας γεωγραφικών στοιχείων (π.χ. υψόμετρο, γεωγραφικό πλάτος) και θα καθορίσει τον τύπο του περιβάλλοντος από το οποίο συλλέχθηκε το δείγμα, όπως αστικές περιοχές, γεωργικές περιοχές, δάση και λιβάδια.

  2. 2. Αποτύπωση των μεταβολών στη δομή της κοινότητας: Το MEIOSIS αναμένει ότι τα πιο μεγαλόσωμα είδη ή είδη που διαβιούν σε ψυχρότερα κλίματα θα μετακινηθούν εκτός κοινότητας με την αντικατάστασή τους από μικρότερα είδη ή είδη που διαβιούν σε θερμότερα κλίματα. Με αυτόν τον τρόπο αναμένουμε να δούμε μεταβολές στη δομή της κοινότητας και στο μέσο μέγεθος του σώματος της κοινότητας.

  • Αποτύπωση των οικολογικών χαρακτηριστικών των ειδών που προβλέπουν την ικανότητα ενός οργανισμού να συρρικνώνεται/ προσαρμόζεται στην κλιματική αλλαγή σε σχέση με το περιβάλλον του.
  1. Έλεγχος της σημασία των οικολογικών χαρακτηριστικών των ειδών (π.χ. διατροφή, κατανομή, αριθμός γενεών) στο μέγεθος του σώματος που συρρικνώνεται υπό διαφορετικά περιβάλλοντα.

1.

Ψηφιοποίηση & μετρήσεις μεγέθους σώματος

2.

Ανάλυση δεδομένων

3.

Συγγραφή επιστημονικών εργασιών

4.

Διάχυση & Επικοινωνία

Φωτογραφίες πεταλούδων: από @ Κ. Ζωγράφου

Φωτογραφίες εργαστηρίου: ψηφιοποίηση και μέτρηση των μορφομετρικών χαρακτηριστικών των πεταλούδων

Σε αυτή την ενότητα, θα ανεβάζουμε σταδιακά τα αποτελέσματα του έργου, συμπεριλαμβανομένων βάσεων δεδομένων ανοικτής πρόσβασης, ομιλιών ή αφισών σε συνέδρια, αναφορών και ενημερωτικών δελτίων για το ευρύ κοινό, καθώς και υλικού για τα μέσα ενημέρωσης.

Βάσεις δεδομένων

Για την προετοιμασία της πρωτογενούς μας βάσης δεδομένων πρέπει να επεξεργαστούμε το ψηφιοποιημένο καθώς και το μη ψηφιοποιημένο υλικό που έχουμε στη διάθεσή μας:

1) Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας (πρώτη συλλογή). Η συλλογή φιλοξενεί ~6000 δείγματα

2) Ελβετικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας στη Ζυρίχη (δεύτερη συλλογή). Η συλλογή φιλοξενεί ~ 50000 ψηφιοποιημένα δείγματα

 

Δημοσιεύσεις

Συνέδρια/ Συμπόσια/ Συναντήσεις/ Σεμινάρια/ Ημερίδες

Ζωγράφου Κ. 2023.Οι πεταλούδες και η κλιματική αλλαγή. Προσκεκλημένη ομιλία: 17η Ημερίδα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών & Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Βιολογίας, 7 Ιουνίου 2023, Πανεπιστήμιο Πάτρας (για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το σύνδεσμο)

Ζωγράφου Κ, Αναγνωστέλλης Κ, Μπροκάκη Μ, Δημάκη Μ. 2023. MEIOSIS: Οι συλλογές μουσείων ρίχνουν φως στο φαινόμενο της συρρίκνωσης της βιοποικιλότητας, Helecos 11ο Εθνικό Συνέδριο Οικολογία, Poster. 4-7 Οκτώβρη 2023, Πάτρα, Ελλάδα.

Επιστήμη για την Κοινωνία

Ανοιχτές διαλέξεις

Ανοιχτές προς το κοινό διαλέξεις θα γίνουν με τη μορφή μίνι-σεμιναρίων. Κατά το δεύτερο έτος (2024) θα οργανωθούν και θα διεξαχθούν μονοήμερα εκπαιδευτικά διαδικτυακά σεμινάρια με θέμα το ρόλο των οικολογικών χαρακτηριστικών των ειδών και της συρρίκνωσης της βιοποικιλότητας στη λειτουργία των οικοσυστημάτων για τα συνεργαζόμενα ινστιτούτα, τους φοιτητές και το κοινό, με σκοπό τη μεταφορά της αποκτηθείσας γνώσης και των επιστημονικών ευρημάτων του προγράμματος.

Νέα/ Δελτία Τύπου

Δελτίο τύπου συνεργασίας του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή και του προγράμματος MEIOSIS. Απρίλιος 2023

Διαβάστε εδώ

Δελτίο Τύπου του έργου | Δημοσιεύεται η πρώτη σειρά προόδου του έργου. Σεπτέμβριος 2023

Διαβάστε εδώ

 

.