Το εργαστήριο

Η αποστολή μας

Η ομάδα μας επιδιώκει να είναι μέρος της παγκόσμιας προσπάθειας ανάσχεσης της απώλειας βιοποικιλότητας για έναν καλύτερο κόσμο για τη φύση και τους ανθρώπους. Η αποστολή του Εργαστηρίου μας είναι:

a.

Να αυξήσει τη βασική γνώση επί της βιοποικιλότητας μέσω της έρευνας στη φύση και της δημιουργίας βάσεων δεδομένων.

b.

Να παρέχει τεκμηριωμένες λύσεις σε μεγάλα οικολογικά προβλήματα, συνδέοντας την έρευνα για τη βιοποικιλότητα με την πολιτική λήψη αποφάσεων και την εφαρμογή στην πράξη.

c.

Να εκπαιδεύσει και να εμπνεύσει νέους επιστήμονες στο πεδίο της βιολογίας διατήρησης

d.

Να προωθήσει τη βιοφιλία, μέσω της διάδοσης γνώσεων για τη βιοποικιλότητα στο ευρύ κοινό και με την προσέλκυση της κοινωνίας στη διατήρηση της φύσης

Το δίκτυό μας

Η BCL είναι μέλος των ακόλουθων διεθνών επιστημονικών δικτύων

Οι άνθρωποι του BCL έχουν επίσης ισχυρές σχέσεις με τα ακόλουθα δίκτυα μέσω των δραστηριοτήτων τους

H (Επικεφαλής BCL). Αρχικά ερευνητών. + Αρκετοί ερευνητές και H, [Δραστηριότητα παρελθοντική]

NEMOR: Network for European Mountain Research
Ιδρυτικό Μέλος/ Δ.Σ

SCB-Europe Section.
H+. Εθνικό Σημείο Επαφής.
[Από το 2004. Ευρωπαϊκό Δ.Σ. Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης. Παγκόσμια Επιτροπή Εκπαίδευσης (2007-2010)] 

IUCN-Grasshopper Specialist Group.

[από το 2013] 

IUCN-Butterfly Specialist Group
H
[από το 2019] 

Roadless initiative

[από το 2007] 

Γρήγορη αναζήτηση