ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ

Τα έργα μας

Η ομάδα μας χειρίζεται το καίριο θέμα της συνύπαρξης των μεγάλων θηλαστικών με τον άνθρωπο, ενώ αυξάνει την επιστημονική γνωστική μας βάση επί της οικολογίας των μεγάλων θηλαστικών, με επίκεντρο τον λύκο και το Βαλκανικό αγριόγιδο Έχουμε επίσης εργαστεί με τις νυχτερίδες στα γέρικα ιερά δάση. Έργα: AOOS, COEXIST. Προηγούμεν έργα: THALIS.

Ph.D:

Wolf ecology and predation behavior: a conflict minimization strategy towards sustainable livestock breeding

Γρήγορη αναζήτηση