Βίντεο για τις Περιοχές Άνευ Δρόμων της Ελλάδας

Βίντεο με Ελληνικούς υπότιτλους για τις σοβαρές επιπτώσεις των δρόμων στη φύση και τη σημασία της διατήρησης των τελευταίων περιοχών χωρίς δρόμους της Ελλάδας, ως αδιατάρακτα τοπία υψηλής φυσικότητας και οικολογικής αξίας.

Project: ROADLESS

Αναφορά: Πίνδος Περιβαλλοντική & Εργαστήριο Διατήρησης της Βιοποικιλότητας (Παν/ο Ιωαννίνων). 2020. Περιοχές Άνευ Δρόμων στην Ελλάδα. CC BY-NC-ND

Περισσότερα...

events

Προσκεκλημένη ομιλία για την ακουστική βιοπαρακολούθηση – Τρίτη 3/5/2022 – 17.00 από τον Δρ. Χ. Αστάρα

Το Εργαστήριο Διατήρησης της Βιοποικιλότητας του Τμήματος ΒΕΤ σας προσκαλεί την Τρίτη 3/5/2022 και ώρα 17.00 στη διαδικτυακή προσκεκλημένη ομιλία με τίτλο: «Παθητική Ακουστική Παρακολούθηση

Περισσότερα