Βίντεο για τις Περιοχές Άνευ Δρόμων της Ελλάδας

Βίντεο με Ελληνικούς υπότιτλους για τις σοβαρές επιπτώσεις των δρόμων στη φύση και τη σημασία της διατήρησης των τελευταίων περιοχών χωρίς δρόμους της Ελλάδας, ως αδιατάρακτα τοπία υψηλής φυσικότητας και οικολογικής αξίας.

Project: ROADLESS

Αναφορά: Πίνδος Περιβαλλοντική & Εργαστήριο Διατήρησης της Βιοποικιλότητας (Παν/ο Ιωαννίνων). 2020. Περιοχές Άνευ Δρόμων στην Ελλάδα. CC BY-NC-ND

Περισσότερα...

Μια ιστορική στιγμή-το παγκόσμιο πλαίσιο για τη Βιοποικιλότητα (Kunming-Montreal Global biodiversity framework)

Στις 18/12/2022 μια ιστορική στιγμή στην πορεία της ανθρωπότητας. Η επικύρωση του παγκόσμιου πλαισίου για την προστασία της βιοποικιλότητας μέσω 23 στόχων που θα πρέπει

Περισσότερα

To διεθνές ερευνητικό δίκτυο NEMOR προτείνει στην Κομισιόν τη μείωση των δρόμων στα βουνά της Ευρώπης

Το NEMOR είναι ένα διεθνές ερευνητικό δίκτο 34 ιδιωτικών και δημοσίων ινστιτούτων από 15 Ευρωπαϊκές χώρες, στόχος του οποίου είναι η προαγωγή της έρευνας και

Περισσότερα