Οι περιοχές άνευ δρόμων θα προστατευτούν θεσμικά: η Ελλάδα δείχνει το δρόμο στην Ευρώπη

Η Ευρώπη είναι η πιο κατακερματισμένη ήπειρος του κόσμου από δρόμους και τεχνητές επιφάνειες. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος η αλλαγή της χρήσης γης, η οποία περιλαμβάνει και τη διάνοιξη νέων δρόμων και την αύξηση των τεχνητών επιφανειών είναι η νούμερο ένα απειλή για τη βιοποικιλότητα με την κλιματική αλλαγή να έπεται σε σπουδαιότητα. Η δε Ελλάδα παρότι είναι λιγότερο κατακερματισμένη συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρώπη, αυξάνει τους δρόμους και τις τεχνητές της επιφάνειες πιο γρήγορα. Με μια γενναία απόφαση, η οποία ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας στη συνδιάσκεψη κορυφής για το κλίμα στη Γλασκώβη (COP26), θα προστατευτούν οι πιο εκτεταμένες περιοχές άνευ δρόμων, με τον εμβληματικό τίτλο "απάτητα βουνά". Ο υφυπουργούς περιβάλλοντος Γ. Αμυράς σε συνέντευξή του (Καθημερινή: Κυριακή 21/11/2021) επιβεβαιώνει την πρόθεση του ΥΠΕΝ να προστατέψει θεσμικά τις πιο παρθένες ορεινές περιοχές της χώρας απαγορεύοντας τη διάνοιξη νέων δρόμων και ό,τι συνεπάγεται αυτού σε αυτές. Το ΥΠΕΝ θα ξεκινήσει με την προστασία 6 βουνών, βασιζόμενο στα αποτελέσματα του έργου ROADLESS .Το ΥΠΕΝ πρωτοπορεί και δείχνει το δρόμο στην υπόλοιπη Ευρώπη για τη διαφύλαξη των πιο παρθένων άγριων περιοχών ως κιβωτούς βιοποικιλότητας, ως οικοσυστήματα που λειτουργούν ως αποθήκες άνθρακα και συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Στην Ελλάδα έχουν απομείνει ακόμη τέτοιες περιοχές, σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες ίσως όχι. Περιοχές που μεταξύ άλλων έχουν προοπτική ανάδειξης σε διεθνείς οικοτουριστικούς προορισμούς.

Η έρευνα συνεχίζεται. Η ερευνητική μας ομάδα, στο πλαίσιο του έργου «NATLAND – Αδιατάρακτες φυσικές περιοχές της Ελλάδας (SEBI 13)», το οποίο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο, έχει ολοκληρώσει την πρώτη φάση της χαρτογράφησης των «Απάτητων βουνών», ήτοι των παρθένων φυσικών τοπίων της Ελλάδας χωρίς δρόμους, δεχόμενα μηδενική ή ελάχιστη ανθρωπογενή όχληση και χαρακτηριζόμενα από ιδιαίτερη φυσική, οικολογική και αισθητική αξία. Συγκεκριμένα, παραδώσαμε στο ΥΠΕΝ τα αποτελέσματα (χωρικά αρχεία) για τις περιοχές αυτές οι οποίες εμπεριέχουν ΠΑΔ[1] άνω των 10 τχλμ και αλληλοεπικαλύπτονται μερικώς ή πλήρως με το δίκτυο Φύση 2000. Εντοπίστηκαν 46 τέτοιες περιοχές (39 περιοχές με ΠΑΔ 10-50 τ.χλμ. και 7 περιοχές με ΠΑΔ >50 τ.χλμ.), οι οποίες έχουν έκταση περί των 2.829 τ.χλμ (2,14% της χερσαίας έκτασης της Ελλάδας). Ο κ. Γ. Αμυράς δεσμεύτηκε πως θα μελετήσει τα αποτελέσματα της έρευνάς μας και το Υπουργείο προτίθεται να προχωρήσει στην προστασία και άλλων τέτοιων περιοχών. Διαφύλαξη λοιπόν των παρθένων οικοσυστημάτων, του θησαυρού της Ελλάδας, της φύσης της! Υποστηρίζουμε αυτήν την πολιτική πρωτοβουλία, ελπίζουμε να καλύψει το σύνολο των εκτεταμένων ΠΑΔ άνω των 10 τχλμ, και να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση και για άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

Δείτε το σχετικό βίντεο σποτ και διαβάστε τη συνέντευξη του κ. Γ. Αμυρά,Υφυπουργού Περιβάλλοντος.

[1] ΠΑΔ: Περιοχή Άνευ Δρόμων είναι κάθε χερσαία περιοχή (πολύγωνο >1 τ.χλμ.) που απέχει τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο από τον πλησιέστερο δρόμο

Περισσότερα...

Μια ιστορική στιγμή-το παγκόσμιο πλαίσιο για τη Βιοποικιλότητα (Kunming-Montreal Global biodiversity framework)

Στις 18/12/2022 μια ιστορική στιγμή στην πορεία της ανθρωπότητας. Η επικύρωση του παγκόσμιου πλαισίου για την προστασία της βιοποικιλότητας μέσω 23 στόχων που θα πρέπει

Περισσότερα

To διεθνές ερευνητικό δίκτυο NEMOR προτείνει στην Κομισιόν τη μείωση των δρόμων στα βουνά της Ευρώπης

Το NEMOR είναι ένα διεθνές ερευνητικό δίκτο 34 ιδιωτικών και δημοσίων ινστιτούτων από 15 Ευρωπαϊκές χώρες, στόχος του οποίου είναι η προαγωγή της έρευνας και

Περισσότερα