Οι Περιοχές Άνευ Δρόμων (ΠΑΔ) ως εργαλείο περιβαλλοντικού σχεδιασμού στην Ελλάδα

Οι Περιοχές Άνευ Δρόμων (ΠΑΔ) είναι εκείνες οι χερσαίες περιοχές οι οποίες έχουν έκταση άνω του 1km2 και απέχουν πάνω από 1 km από τον πλησιέστερο δρόμο. H πολιτική σύνοψη διαρθρώνεται στα εξής υποκεφάλαια: 1. Τι είναι οι περιοχές άνευ δρόμων – ΠΑΔ; 2. Ποια η σχέση των δρόμων με την απώλεια της βιοποικιλότητας; 3. Γιατί οι ΠΑΔ αποτελούν μείζον πολιτικό θέμα παγκοσμίως; 4. Γιατί οι ΠΑΔ θα πρέπει να εισαχθούν στην εθνική περιβαλλοντική πολιτική; 5. Νέα ερευνητικά δεδομένα για τους δρόμους στην Ελλάδα 5.1. Πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα κατάτμησης του τοπίου στην Ελλάδα; 5.2. Πού βρίσκονται οι πιο σημαντικές Περιοχές Άνευ Δρόμων της Ελλάδας; 5.3. Έχει συνεισφέρει το δίκτυο Natura 2000 στην ανάσχεση της κατάτμησης; 5.4. Ποιες οι επιπτώσεις των δρόμων στην άγρια πανίδα; Το παράδειγμα του αγριόγιδου (Rupicapra rupicapra balcanica) 5.5. Ποια η άποψη της Ελληνικής κοινωνίας για τους δρόμους στην Ελλάδα; 6. Προτάσεις: ΠΑΔ & περιβαλλοντική πολιτική της Ελλάδας Βιβλιογραφία Παράρτημα: Ανασκόπηση- επιπτώσεις των δρόμων στην πανίδα της Ελλάδας

Πλήρες κείμενο: εδώ.

Έργο: ROADLESS

Αναφορά: Κατή, Β., Κασσάρα, Χ., Ψαραλέξη, Μ., Τζωρτζακάκη, Ο., Πετρίδου, Μ., Παπαϊωάννου, Χ., Γαλάνη, A. 2020. Οι Περιοχές Άνευ Δρόμων (ΠΑΔ) ως εργαλείο περιβαλλοντικού σχεδιασμού στην Ελλάδα. Πίνδος Περιβαλλοντική & Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα, Ελλάδα: 10 σελ. doi: 10.13140/RG.2.2.33332.27526

Περισσότερα...

To διεθνές ερευνητικό δίκτυο NEMOR προτείνει στην Κομισιόν τη μείωση των δρόμων στα βουνά της Ευρώπης

Το NEMOR είναι ένα διεθνές ερευνητικό δίκτο 34 ιδιωτικών και δημοσίων ινστιτούτων από 15 Ευρωπαϊκές χώρες, στόχος του οποίου είναι η προαγωγή της έρευνας και

Περισσότερα

Το Μανιφέστο της Πράγας για τη Διατήρηση της Βιοποικιλότητας – ECCB 2022

Στις 22-26 Αυγούστου 2022, το 6ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Βιολογίας Διατήρησης (ECCB) συγκλήθηκε στην Πράγα από το Ευρωπαϊκό Τμήμα της Εταιρείας για τη Βιολογία Διατήρησης (SCB).

Περισσότερα

Ολοκληρώθηκε ο εθνικός χάρτης των περιοχών χωρίς δρόμους της Ελλάδας-3.907 περιοχές!

Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε την ολοκλήρωση του εθνικού χάρτη των περιοχών χωρίς δρόμους της Ελλάδας. Ο αριθμός των περιοχών χωρίς δρόμους της Ελλάδας είναι 389

Περισσότερα
events

Προσκεκλημένη ομιλία για την ακουστική βιοπαρακολούθηση – Τρίτη 3/5/2022 – 17.00 από τον Δρ. Χ. Αστάρα

Το Εργαστήριο Διατήρησης της Βιοποικιλότητας του Τμήματος ΒΕΤ σας προσκαλεί την Τρίτη 3/5/2022 και ώρα 17.00 στη διαδικτυακή προσκεκλημένη ομιλία με τίτλο: «Παθητική Ακουστική Παρακολούθηση

Περισσότερα