Ο χάρτης των αδιατάρακτων περιοχών της Ελλάδας (“Aπάτητα Bουνά”)

Χάρτης των Αδιατάρακτων Φυσικών Περιοχών της Ελλάδας οι οποίες περιλαμβάνουν Περιοχές Άνευ Δρόμων άνω των 10 τετραγωνικών χιλιομέτρων και εμπίπτουν πλήρως ή μερικώς στο δίκτυο Natura 2000

ΠΑΔ: Περιοχή Άνευ Δρόμων είναι κάθε χερσαία περιοχή (πολύγωνο >1 τ.χλμ.) που απέχει τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο από τον πλησιέστερο δρόμο. Η κάθε ΑΦΠ περιλαμβάνει το πολύγωνο της ΠΑΔ και μια περιμετρική ζώνη γύρω από αυτή πλάτους ενός χιλιομέτρου. Επομένως οι ΑΦΠ που απεικονίζονται στο χάρτη είναι τοπία μεγάλης οικολογικής, φυσικής και αισθητικής αξίας τα οποία δεν διατρέχονται από δρόμους σε όλη την έκτασή τους. Με κόκκινο συμβολισμό 7 πολύ μεγάλης έκτασης ΑΦΠ που εμπεριέχουν ΠΑΔ > 50 τ. χλμ. Με πορτοκαλί συμβολισμό 39 μεγάλης έκτασης ΑΦΠ που εμπεριέχουν ΠΑΔ 10-50 τ.χλμ. Μόνο οι ΑΦΠ που επικαλύπτονται πλήρως ή μερικώς με το δίκτυο Natura 2000 απεικονίζονται. Η χαρτογράφηση είναι σε εξέλιξη για όλες τις ΑΦΠ εντός και εκτός δικτύου Natura 2000.

Το έργο NATLAND – Αδιατάρακτες φυσικές περιοχές της Ελλάδας (SEBI 13)- εντάχθηκε στη χρηματοδότηση του άξονα «Φυσικό Περιβάλλον & Καινοτόμες δράσεις» του Πράσινου Ταμείου τον Ιούνιο του 2021, ως συνέχεια του έργου ROADLESS. Το έργο υλοποιείται στο Εργαστήριο Διατήρησης της Βιοποικιλότητας του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (BCL), με επικεφαλής την Καθ. Β. Κατή και τη συμμετοχή οκταμελούς ερευνητικής ομάδας. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αναρτώνται στον ειδικό ιστοχώρο του Εργαστηρίου ROADLESS. Με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού της Ελλάδας κ. Κ. Μητσοτάκη επίκειται θεσμική θωράκιση των ΑΦΠ από τη μη διάνοιξη νέων δρόμων, όπως ανακοινώθηκε στη συνδιάσκεψη κορυφής COP26 υπό τον εμβληματικό τίτλο Απάτητα Βουνά", και όπως επιβεβαιώθηκε από τον Υφυπουργό ΥΠΕΝ κ. Γ. Αμυρά σε συνέντευξή του στην Καθημερινή.

Περισσότερα...

Το έργο NATLAND

NATLAND project entitled “Undisturbed natural areas of Greece (SEBI 13)” was part of the funding of the axis “Natural Environment & Innovative actions” of the

Περισσότερα