Απάτητα Βουνά: διαφάνεια και διάχυση της επιστημονικής γνώσης

Απάτητα Βουνά: διαφάνεια και διάχυση της επιστημονικής γνώσης

Στις 21/1/2022 παρουσιάστηκε από τον Πρωθυπουργό και τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος κ. Γ. Αμυρά η νέα νομοθεσία της Ελλάδας για την

προστασία των Περιοχών Άνευ Δρόμων (ΠΑΔ) μέσω 6 Υπουργικών Αποφάσεων, υπό τον τίτλο του κυβερνητικού προγράμματος «Απάτητα Βουνά».

Η νομοθεσία βασίστηκε σε έρευνα που υλοποιείται το Εργαστήριο Διατήρησης της Βιοποικιλότητας (BCL) του Τμήματος Βιολογικών

Εφαρμογών & Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η νομοθεσία ΠΑΔ έλαβε μεγάλης δημοσιότητας στα ΜΜΕ,

έλαβε υποστήριξης από επιστημονικές εταιρείες και ΜΚΠΟ αλλά και ισχυρής κριτικής από φορείς, επιστήμονες και πολίτες.

 

Στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης της κοινωνίας, της πλήρους διαφάνειας της έρευνας και της ευρείας διάχυσης της επιστημονικής γνώσης προς την κοινωνία,

δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα του συναφούς προγράμματος ROADLESS στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου BCL

https://bc.lab.uoi.gr/el/research/projects/roadless/

 

Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει:

  1. Γενικές πληροφορίες για το πρόγραμμα, τη χρηματοδότηση, την ερευνητική ομάδα, τους στόχους, τα ερευνητικά ερωτήματα και τις δράσεις του (ROADLESS, NATLAND)
  2. Τα ερευνητικά αποτελέσματα με διάθεση ανοιχτών γεωχωρικών βάσεων δεδομένων, επιστημονικών δημοσιεύσεων (papers) και σχετικών ανακοινώσεων/παρουσιάσεων
  3. Τη νέα νομοθεσία για τις ΠΑΔ ως προς το περιεχόμενο των Υ.Α. με διάθεση του ΦΕΚ, του χωρικού αρχείου (kmz) και του εισηγητικού σημειώματος του ΥΠΕΝ για κάθε Υ.Α.
  4. Το χρονικό των «Απάτητων Βουνών» από την έναρξη του προγράμματος ROADLESS έως την παραγωγή της νομοθεσίας σε 20 βήματα.
  5. Την απήχηση της νομοθεσίας ΠΑΔ με ανάρτηση σχετικών ανακοινώσεων επιστημονικών φορέων και ΜΚΠΟ
  6. «Επιστήμη για την Κοινωνία»  Το χωρίο αυτό περιλαμβάνει υλικό του ευρύτερου ενδιαφέροντος της κοινωνίας, όπως βίντεο, άρθρα εκλαϊκευμένης επιστήμης, την πολιτική σύνοψη της χρήσης των ΠΑΔ, τα μελλοντικά προτεινόμενα «απάτητα βουνά» κ.α.
  7. Νέα των ΠΑΔ. Επιλεγμένες ανακοινώσεις του Εργαστηρίου μας από όσες αναρτώνται στο fb https://www.facebook.com/BCL.Ioannina/
  8. MME: Ενδεικτικά δημοσιογραφικά άρθρα στον εθνικό και τοπικό τύπο επί του θέματος των ΠΑΔ

 

 

Απαντώντας σε πολλά αιτήματα συμπολιτών μας για εύκολη πρόσβαση στα αρχεία των Περιοχών Άνευ Δρόμων της Ελλάδας

που έχουν χαρτογραφηθεί μέχρι σήμερα, δημιουργήθηκε το χωρίο «Πώς θα δω τον χάρτη των ΠΑΔ», το οποίο βρίσκεται στην ενότητα

Επιστήμη για την Κοινωνία – Πόσα ακόμη απάτητα βουνά. Εκεί θα βρείτε τους συνδέσμους και οδηγίες για να πλοηγηθείτε στις ΠΑΔ μέσω Google Earth.

 

Σημειώνεται πως ανοιχτές διαλέξεις που χειρίζονται ταυτόχρονα το θέμα των ΠΑΔ και της χωροθέτησης των

Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ενέργειας στην Ελλάδα είναι αναρτημένες στον ιστοχώρο του BCL: https://bc.lab.uoi.gr/el/research/projects/wind/

Πρόκειται για την πρόσφατη έρευνα του Εργαστηρίου επί της αειφορικής χωροθέτησης των ΑΣΠΗΕ στην Ελλάδα χωρίς να υπονομεύεται η βιοποικιλότητα,

μέσω ορισμού ζώνης αποκλεισμού και δυνητικής ζώνης επενδύσεων (έργο WIND).

 

Το κυβερνητικό έργο «Απάτητα Βουνά» είναι μια πολιτική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, η οποία ανακοινώθηκε στη Γλασκώβη στη συνδιάσκεψη κορυφής COP26.

Η παραγωγή πολιτικής και του συναφούς νομοθετικού έργου πραγματοποιείται από το ΥΠΕΝ με ευθύνη του Υφυπουργού κ. Γ. Αμυρά και του Υπουργού κ. Κ. Σκρέκα.

Ο ρόλος της ερευνητικής ομάδας του BCL στο Τμήμα ΒΕΤ του Παν/ου Ιωαννίνων περιορίζεται στην παροχή της απαιτούμενης επιστημονικής τεκμηρίωσης

και τεχνικής υποστήριξης προς το ΥΠΕΝ για την υλοποίηση του προγράμματος «Απάτητα Βουνά».

 

Νέα και ανακοινώσεις για τα «Απάτητα Βουνά» και για τις ευρύτερες επιστημονικές δράσεις του Εργαστηρίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του στο fb

στο https://www.facebook.com/BCL.Ioannina/

 

Γρήγορη αναζήτηση