Ανοιχτή πρόσκληση BCL 2024: εθελοντική συμμετοχή σε έρευνα πεδίου στο Νομό Ιωαννίνων (πουλιά & πεταλούδες)

Ανοιχτή πρόσκληση BCL 2024: εθελοντική συμμετοχή σε έρευνα πεδίου στο Νομό Ιωαννίνων (πουλιά & πεταλούδες)

Το Εργαστήριο Διατήρησης της Βιοποικιλότητας (BCL) του Τμήματος ΒΕΤ του Παν/ου Ιωαννίνων στο πλαίσιο του έργου «INTEGRADIV» θα πραγματοποιήσει δειγματοληψίες πουλιών και πεταλούδων στα δάση του Νομού Ιωαννίνων. Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της βιωματικής εκπαίδευσης στη φύση, συμπληρωματικά της τυπικήςακαδημαϊκής εκπαίδευσης στο ΒΕΤ, προσκαλούμε τους φοιτητές/τριες με ενδιαφέρον για την οικολογία και το περιβάλλον να συμμετέχουν στις ερευνητικές αποστολές μας στη φύση και όποιον ενδιαφερόμενο πολίτη.

Συμπληρώνοντας τη φόρμα υποβολής, οι ενδιαφερόμενοι βεβαιώνουν πως: (α) δεν έχουν προβλήματα υγείας, (β) συμμετέχουν πλήρως με δική τους ευθύνη, (γ) θα ακολουθούν τις οδηγίες των μελών του εργαστηρίου BCL για την ασφάλειά τους κατά τις εργασίες πεδίου.

Η μετακίνηση θα πραγματοποιηθεί με ιδιωτικά αυτοκίνητα της ομάδας έργου. Η επιστροφή θα πραγματοποιείται αυθημερόν. Αν υπάρξει διανυκτέρευση, θα καλυφθεί από το πρόγραμμα. Η διατροφή βαρύνει τους εθελοντές.

Παρακαλώ οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώστε τη παρακάτω φόρμα έως τις 5/4/2024. Η φόρμα θα παραμείνει προσβάσιμη για μεγαλύτερη περίοδο.

https://forms.gle/Gyk9Vx5E1JCDMCvk9 

Τα προσωπικά σας δεδομένα προστατεύονται και θα γνωστοποιηθούν μόνο στην ομάδα έργου, για αποκλειστική χρήση στο πλαίσιο της παρούσας δράσης.

Αν υπάρχουν πολλές αιτήσεις, η επιλογή θα γίνει από το BCL, με βάση τις απαντήσεις σας. Προτεραιότητα θα δοθεί στους φοιτητές/τριες του ΒΕΤ, αλλά η πρόσκληση είναι ανοιχτή και σε άλλους φοιτητές ή εν γένει εθελοντές εκτός Πανεπιστημίου. Η ομάδα έργου θα επικοινωνήσει μαζί σας για να σας γνωστοποιήσει τη συμμετοχή σας ή μη και να για να οριστούν η μέρα/ οι μέρες που θα συμμετέχετε. Καθώς για την ασφάλεια των μετακινήσεων απαιτείται ομάδα δύο τουλάχιστον ατόμων, παρακαλώ στην μετέπειτα επικοινωνία με την ομάδα έργου να δηλώνετε υπεύθυνα τη διαθεσιμότητά σας χωρίς ακυρώσεις.

Ομάδα έργου: Β. Κατή, Κ. Ζωγράφου, Ο. Τζωρτζακάκη, Κ. Νάσιου, Ν. Φίλης, Ε. Βαρούχα, Ν. Μπούκας, Τ. Γαλάνη, Κ. Βλαχόπουλος.

Από το Εργαστήριο Διατήρησης της Βιοποικιλότητας του ΒΕΤ,

Καθ. Βασιλική Κατή

Επικοινωνία: bc.lab.uoi@gmail.com

Γρήγορη αναζήτηση