Το Science καλύπτει την Ελληνική πολιτική των Περιοχών Άνευ Δρόμων

Kati V, Selva N.,Sjögren-Gulve P. 2022. Greek roadless policy: A model for Europe. Science 375 (6584):984.https://doi.org/10.1126/science.abo2014

 

Στη νέα δημοσίευση στο Science (Letter) του BCL παρουσιάζεται η Ελληνική πολιτική επί της προστασίας των Περιοχών Άνευ Δρόμων ως παράδειγμα καλής πρακτικής για μια ευρύτερη Ευρωπαϊκή πολιτική απαγόρευσης της εισχώρησης των δρόμων και των τεχνητών επιφανειών σε ευαίσθητα φυσικά οικοσυστήματα. Η πολιτική αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για πολύ πλούσιες σε βιοποικιλότητα χώρες όπως η Ισπανία και η Ελλάδα που υφίστανται παράλληλα την ταχεία ανάπτυξη υποδομών ΑΠΕ. Οι ΠΑΔ προτείνονται ως σαφές, φθηνό και μετρήσιμο εργαλείο για την οριοθέτηση των ζωνών αυστηρής προστασίας εντός του δικτύου των προστατευόμενων περιοχών (10% κάθε χώρας στην ΕΕ), για τη συνδεσιμότητα και επέκτασή του, καθώς και ως στόχοι "προληπτικής αποκατάστασης", οι οποίοι θα τεθούν σύντομα από την Κομισιόν, με βάση την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα. Το pdf του paper είναι διαθέσιμο στον ιστοχώρο του BCL (Roadless). Υπογράφεται από τρεις επιστήμονες, μέλη του Society for Conservation Biology (Europe).

Η δημοσίευση και το μεγάλο θέμα που θίγει ωχριά σήμερα μπροστά στη δίνη του πολέμου.... Παρακολουθούμε συγκλονισμένοι. Η ανθρωπότητα έχει μπει σε επικίνδυνα μονοπάτια ανθρωπιστικής αλλά και περιβαλλοντικής ταυτόχρονα καταστροφής. Την επόμενη μέρα του πολέμου, όμως η περιβαλλοντική κρίση θα είναι πάλι μπροστά μας και ίσως χειρότερη. Ευχόμαστε να σταματήσουν άμεσα τα πυρά, να μη χαθεί ούτε μια ακόμη ανθρώπινη ζωή, να βρεθεί διπλωματική λύση, και να σταματήσει ο πόνος των ανθρώπων. Η δημοσίευση αφορά προφανώς στην επόμενη μέρα...

Περισσότερα...

Μια ιστορική στιγμή-το παγκόσμιο πλαίσιο για τη Βιοποικιλότητα (Kunming-Montreal Global biodiversity framework)

Στις 18/12/2022 μια ιστορική στιγμή στην πορεία της ανθρωπότητας. Η επικύρωση του παγκόσμιου πλαισίου για την προστασία της βιοποικιλότητας μέσω 23 στόχων που θα πρέπει

Περισσότερα

To διεθνές ερευνητικό δίκτυο NEMOR προτείνει στην Κομισιόν τη μείωση των δρόμων στα βουνά της Ευρώπης

Το NEMOR είναι ένα διεθνές ερευνητικό δίκτο 34 ιδιωτικών και δημοσίων ινστιτούτων από 15 Ευρωπαϊκές χώρες, στόχος του οποίου είναι η προαγωγή της έρευνας και

Περισσότερα