Η Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία υποστηρίζει τις ΠΑΔ και την αειφορική χωροθέτηση των αιολικών πάρκων (έργα ROADLESS, WIND του Εργαστηρίου μας)

Η ΕΖΕ-Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία υποστηρίζει την πολιτική και την επιστημονική τεκμηρίωση που παρέχονται από τα έργα ROADLESS και WIND του Εργαστηρίου μας ως βάση διαλόγου.

Η απόφαση τέθηκε την 15η Φεβρουαρίου 2021 και το κείμενο της σχετικής ανακοίνωσης είναι διαθέσιμο εδώ

 

Περισσότερα...

Μια ιστορική στιγμή-το παγκόσμιο πλαίσιο για τη Βιοποικιλότητα (Kunming-Montreal Global biodiversity framework)

Στις 18/12/2022 μια ιστορική στιγμή στην πορεία της ανθρωπότητας. Η επικύρωση του παγκόσμιου πλαισίου για την προστασία της βιοποικιλότητας μέσω 23 στόχων που θα πρέπει

Περισσότερα

To διεθνές ερευνητικό δίκτυο NEMOR προτείνει στην Κομισιόν τη μείωση των δρόμων στα βουνά της Ευρώπης

Το NEMOR είναι ένα διεθνές ερευνητικό δίκτο 34 ιδιωτικών και δημοσίων ινστιτούτων από 15 Ευρωπαϊκές χώρες, στόχος του οποίου είναι η προαγωγή της έρευνας και

Περισσότερα