Το έργο NATLAND

Το έργο NATLAND υπό τον τίτλο «Αδιατάρακτες φυσικές περιοχές της Ελλάδας (SEBI 13)» εντάχθηκε στη χρηματοδότηση του άξονα «Φυσικό Περιβάλλον & Καινοτόμες δράσεις» του Πράσινου Ταμείου τον Ιούνιο του 2021. Το έργο υλοποιείται στο Εργαστήριο Διατήρησης της Βιοποικιλότητας του Τμήματος ΒΕΤ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (BCL), με επικεφαλής την Καθ. Β. Κατή και τη συμμετοχή οκταμελούς ερευνητικής ομάδας.

Το έργο θα χρησιμοποιήσει και θα συμπληρώσει την πρότερη βάση ΠΑΔ 2020 (2/2020-αρχείο Google Earth). Οι ΠΑΔ είναι αυτές οι χερσαίες περιοχές με έκταση άνω του ενός τετραγωνικού χιλιομέτρου που απέχουν τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο από τον πλησιέστερο δρόμο. Η χωρική βάση δεδομένων εντόπισε τις 1.115 ΠΑΔ της Ελλάδας που καταλαμβάνουν το 4.99% της χερσαίας έκτασής της. Περιέχει δεδομένα υψηλής και μέτριας αξιοπιστίας. Η χαρτογράφηση των 6 εκτεταμένων ΠΑΔ άνω των 50 τετραγωνικών χιλιομέτρων είναι υψηλής αξιοπιστίας, και καλύπτου το 0.51% του Ελληνικού εδάφους, εντοπιζόμενες στα εξής έξι βουνά: Λευκά όρη, Τύμφη, Όλυμπος, Ταΰγετος, Σάος Σαμοθράκης και Σμόλικας. Οι λοιπές 1.109 ΠΑΔ έκτασης 1-50 τετραγωνικών χιλιομέτρων είναι μέτριας αξιοπιστίας, καθώς δεν έχουν χαρτογραφηθεί πλήρως.

Το έργο NATLAND, με τη χρηματοδοτική υποστήριξη του Πράσινου Ταμείου, χαρτογραφεί επί του παρόντος πλήρως το οδικό δίκτυο εντός των ως άνω πολυγώνων δυνητικών ΠΑΔ, ενσωματώνοντας όλα τα διαθέσιμα γραμμικά δεδομένα οδικού δικτύου μέχρι σήμερα. Στόχος του έργου είναι να παράγει τον ολοκληρωμένο χάρτη των Περιοχών Άνευ Δρόμων της Ελλάδας, να επικαιροποιήσει το δείκτη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Δεικτών SEBI («Κατακερματισμός φυσικών και ημιφυσικών οικοσυστημάτων και περιοχών» – SEBI 13), να παραδώσει το αντίστοιχο κεφάλαιο της Έκθεσης Κατάστασης Περιβάλλοντος της Ελλάδας, και να προτείνει την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων του έργου στην περιβαλλοντική πολιτική στο πλαίσιο της αειφορίας και της νέας Ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα.

Η πρώτη φάση του έργου χαρτογράφησης όλων των αδιατάρακτων φυσικών τοπίων, τα οποία εμπεριέχουν ΠΑΔ άνω των 10 τ.χλμ που αλληλοεπικαλύπτονται μερικώς ή ολικώς με το δίκτυο Φύση 2000, ολοκληρώθηκε επιτυχώς και τα αποτελέσματα γνωστοποιήθηκαν στην πολιτική ηγεσία της χώρας.

Αναμένεται να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της πολιτικής πρωτοβουλίας επί της προστασίας των ορεινών φυσικών οικοσυστημάτων, όπως αυτή ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό της χώρας Κ. Μητσοτάκη στην ομιλία του στη συνδιάσκεψη κορυφής COP26 με τον εμβληματικό τίτλο «Απάτητα Βουνά».

 

Περισσότερα...

Μια ιστορική στιγμή-το παγκόσμιο πλαίσιο για τη Βιοποικιλότητα (Kunming-Montreal Global biodiversity framework)

Στις 18/12/2022 μια ιστορική στιγμή στην πορεία της ανθρωπότητας. Η επικύρωση του παγκόσμιου πλαισίου για την προστασία της βιοποικιλότητας μέσω 23 στόχων που θα πρέπει

Περισσότερα

To διεθνές ερευνητικό δίκτυο NEMOR προτείνει στην Κομισιόν τη μείωση των δρόμων στα βουνά της Ευρώπης

Το NEMOR είναι ένα διεθνές ερευνητικό δίκτο 34 ιδιωτικών και δημοσίων ινστιτούτων από 15 Ευρωπαϊκές χώρες, στόχος του οποίου είναι η προαγωγή της έρευνας και

Περισσότερα