Παρουσίαση μεταπτυχιακής διατριβής για την αξία του δάσους από τον κ. Β. Παπαθεμελή

Παρουσίαση μεταπτυχιακής διατριβής για την αξία του δάσους από τον κ. Β. Παπαθεμελή

Την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου και ώρα 17.00, ο κ. Βασίλης Παπαθεμελής, φοιτητής στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες του Περιβάλλοντος & Εκπαίδευση για την Αειφορία» θα παρουσιάσει τη διατριβή του με θέμα: «Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για την αξία του δάσους: Η περίπτωση του Αμαράντου στο Γεωπάρκο Βίκου – Αώου της UNESCO».

Η υποστήριξη της διατριβής θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά και είναι ανοιχτή στο κοινό. Παρακαλούμε να εισέλθετε με τη χρήση του συνδέσμου https://meet.google.com/rkk-eefi-udi

Η εργασία εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Διατήρησης της Βιοποικιλότητας του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Επιβλέπουσα: Βασιλική Κατή. Μέλη τριμελούς εξεταστικής επιτροπής: John M. Halley (Καθηγητής, Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), Γιώργος Κοράκης (Αν. Καθηγητής, Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης).

Εκ μέρους του BCL

Β. Κατή

Περίληψη: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, για μαθητές και  πολίτες, πάνω στην αξία του δάσους. Βασικό κορμό της εργασίας, αποτελεί η έρευνα της ξυλώδους δασικής χλωρίδας του λόφου της Μπάμπας, στον οικισμό Λουτρών Αμαράντου Κόνιτσας. Καταγράφηκαν συνολικά 38 ξυλώδη taxa, που εντάσσονται σε 27 γένη και 16 οικογένειες. Επικρατούσα οικογένεια είναι η Rosaceae με 12 taxa. Δύο taxa, το Crataegus monogyna και το Corylus colurna, προστατεύονται από το Π.Δ. 67/1981. Επικρατούσα χωρολογική κατηγορία είναι η European – SW Asian, με 14 taxa. Η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού  αφορά στη συγκέντρωση και καταγραφή στοιχείων, μέσα από εκτεταμένη βιβλιογραφική επισκόπηση, για τις χρήσεις και τις αξίες που συνδέονται με τα taxa αυτά. Η έρευνα κατατείνει στην ανάδειξη του ρόλου και της αξίας του δάσους, φυσικό ενδιαίτημα των παραπάνω taxa και πηγή πολύτιμων οικοσυστημικών υπηρεσιών. Από το πλήθος των χρήσεων και αξιών που καταγράφηκαν για τα 38 taxa, οι κυριότερες έχουν να κάνουν με την ποικίλη χρήση του ξύλου τους καθώς και με την διατροφική, φαρμακευτική, κτηνοτροφική, κοσμητική, μελισσοτροφική,  κοσμητολογική και βαφική τους αξία. Αρκετά είδη συνδέονται με την αρχαιότητα και τη μυθολογία και λιγότερα με τη θρησκεία. Όλα τα είδη συνδέονται με πτυχές της βιοποικιλότητας. Το είδος που ενσωματώνει τις περισσότερες αξίες είναι η δρυς (Quercus petraeae), με την ελάτη (Abies borissi-regis), τη μαύρη πεύκη (Pinus nigra) και την κρανιά (Cornus mas), να ακολουθούν. Η εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη, καλείται να επικοινωνήσει τις πολλαπλές χρήσεις και αξίες των δασικών οικοσυστημάτων, μέσα από την τυπική και την άτυπη εκπαίδευση, όχι ως σύνθημα αλλά μέσα από τη βαθιά κατανόηση από τους πολίτες, των οικοσυστημικών υπηρεσιών του δάσους και της μεγάλης σημασίας του για τη συνέχιση της ζωής στον πλανήτη μας με ποιοτικούς όρους.

 

Γρήγορη αναζήτηση