Τα Ορθόπτερα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής: η περίπτωση του Chorthippus lacustris

To Εργαστήριό μας BCL συμμετείχε τον Απρίλιο του 2022 στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τη Διατήρηση Ορθοπτέρων (ECOCIII) στο Naturalis Biodiversity Center, Leiden, Ολλανδία. Η Β. Κατή έδωσε κεντρική ομιλία με θέμα την ευρωπαϊκή πολιτική και τα εργαλεία που προσφέρει για τη διατήρηση των Ορθοπτέρων. Η κεντρική διάλεξη είναι ανοιχτά διαθέσιμη pdf (RG) και ως ομιλία youtube : Κατή Β. 2022. Τα Ορθόπτερα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής: η περίπτωση του Chorthippus lacustris. Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τη διατήρηση των Ορθοπτέρων (ECOCIII). Κέντρο Βιοποικιλότητας Naturalis, Leiden, Ολλανδία. 1-2 Απριλίου. Το βιβλίο των περιλήψεων του συνεδρίου (πρακτικά) είναι διαθέσιμο εδώ

Η κεντρική ομιλία δίνει μια ανασκόπηση της τρέχουσας ευρωπαϊκής πολιτικής για τη διατήρηση της φύσης και τα διαθέσιμα εργαλεία για τη διατήρηση των ασπόνδυλων που δεν προστατεύονται από την περιβαλλοντική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Η βιοποικιλότητα μειώνεται στην ΕΕ με ανησυχητικούς ρυθμούς. Το δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της Ευρωπαϊκής πολιτικής για τη διατήρηση της φύσης, αλλά η νομοθεσία παραμελεί σε μεγάλο βαθμό την προστασία των αρθροπόδων. Ωστόσο, η νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα έως το 2030 μπορεί να συμβάλει έμμεσα στη διατήρηση των ενδιαιτημάτων των Ορθοπτέρων μέσω μιας σειράς βασικών δεσμεύσεων για την προστασία του 30% της γης της ΕΕ και την αυστηρή προστασία του ενός τρίτου αυτού, μαζί με μια σειρά δεσμεύσεων για την αποκατάσταση της φύσης που ευνοούν και την πανίδα των Ορθοπτέρων. Ακόμη και τα είδη των Ορθοπτέρων που δεν περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ αλλά περιλαμβάνονται σε κόκκινους καταλόγους μπορούν να συμπεριληφθούν σε προγράμματα βιοπαρακολούθησης, σε Μελέτες Περιβαλλοντικής Επιπτώσεων και να ληφθούν υπόψη στο χρηματοδοτικό εργαλείο του LIFE. Παρουσιάζεται τέλος η ιστορία διατήρησης του Chorthippus lacustris, ενός κρίσιμα απειλούμενου στενοενδημικού είδους της Ελλάδας: μια μακροχρόνια προσπάθεια για τη διατήρηση ενός σημαντικού είδους που δεν περιλαμβάνεται στα Παραρτήματα της Οδηγίας των Οικοτόπων και Ειδών, αλλά εξακολουθεί να αγωνίζεται για επιβίωση.  

Το Εργαστήριό μας BCL και η Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών της Ηπείρου παρουσίασαν αναρτημένη εργασία για το είδος υπό τον τίτλο: Noutsou et al. 2022 Conservation actions for the Epirus grasshopper Chorthippus lacustris,  η οποία είναι ανοιχτά διαθέσιμη εδώ

Περισσότερα...

Ολοκληρώθηκε ο εθνικός χάρτης των περιοχών χωρίς δρόμους της Ελλάδας-3.907 περιοχές!

Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε την ολοκλήρωση του εθνικού χάρτη των περιοχών χωρίς δρόμους της Ελλάδας. Ο αριθμός των περιοχών χωρίς δρόμους της Ελλάδας είναι 389

Περισσότερα
events

Προσκεκλημένη ομιλία για την ακουστική βιοπαρακολούθηση – Τρίτη 3/5/2022 – 17.00 από τον Δρ. Χ. Αστάρα

Το Εργαστήριο Διατήρησης της Βιοποικιλότητας του Τμήματος ΒΕΤ σας προσκαλεί την Τρίτη 3/5/2022 και ώρα 17.00 στη διαδικτυακή προσκεκλημένη ομιλία με τίτλο: «Παθητική Ακουστική Παρακολούθηση

Περισσότερα