Η έρευνα του BCL για την προστασία των περιοχών άνευ δρόμων σε επιστολή του SCB προς τον Frans Timmermans, Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Το Ευρωπαϊκό Τμήμα της Διεθνούς Εταιρείας Βιολογίας Διατήρησης (Society for Conservation Biology-European Section) απέστειλε επιστολή στον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Frans Timmermans. Η επιστολή επισημαίνει στην ΕΕ τον αντίκτυπο των δρόμων στον κατακερματισμό των οικοσυστημάτων, εκφράζει τις ανησυχίες των επιστημόνων για την γρήγορη αύξηση των δρόμων πρόσβασης για την κατασκευή υποδομών Ανανενώσιμων Πηγών Ενέργειας και ιδιαίτερα Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, παροτρύνει την Επιτροπή να υιοθετήσει μια πολιτική προστασίας των περιοχών άνευ δρόμων, να θεωρήσει αυτές τις περιοχές ως εργαλείο προληπτικής αποκατάστασης της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα, και να ενσωματώσει πολιτικές ελαχιστοποίησης του κατακερματισμού στην εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα και του 8ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον έως το 2030. Επιπλέον, η επιστολή ζητά η ΕΕ να ενθαρρύνει τα Κράτη-Μέλη χωρίς κατάλληλο χωροταξικό σχεδιασμό για τις ΑΠΕ να επιλέγουν περιοχές ήδη κατακερματισμένες με χαμηλή αξία βιοποικιλότητας για τα μελλοντικά έργα ΑΠΕ. Τέτοιες πολιτικές θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε όλες τις σχετικές τομεακές πολιτικές, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Η επιστολή απεστάλη την 26η Μαρτίου του 2021. Η σχετική έρευνα του BCL επί των περιοχών άνευ δρόμων και η συναφής διεθνής δημοσίευση αναφέρονται στην επιστημονική τεκμηρίωση της ως άνω επιστολής προς τον κ. F. Timmermans

https://conbio.org/images/content_2014scholarships/SCB-ES_to_EC_Roadless_letter_2021_03_26.pdf

Περισσότερα...

Ολοκληρώθηκε ο εθνικός χάρτης των περιοχών χωρίς δρόμους της Ελλάδας-3.907 περιοχές!

Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε την ολοκλήρωση του εθνικού χάρτη των περιοχών χωρίς δρόμους της Ελλάδας. Ο αριθμός των περιοχών χωρίς δρόμους της Ελλάδας είναι 389

Περισσότερα
events

Προσκεκλημένη ομιλία για την ακουστική βιοπαρακολούθηση – Τρίτη 3/5/2022 – 17.00 από τον Δρ. Χ. Αστάρα

Το Εργαστήριο Διατήρησης της Βιοποικιλότητας του Τμήματος ΒΕΤ σας προσκαλεί την Τρίτη 3/5/2022 και ώρα 17.00 στη διαδικτυακή προσκεκλημένη ομιλία με τίτλο: «Παθητική Ακουστική Παρακολούθηση

Περισσότερα