Παρακολουθείστε την ειδική συνεδρία HELECOS: αιολικά πάρκα/βιοποικιλότητα στο youtube

Ειδική Συνεδρία 1 «Χωροθέτηση Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ενέργειας και Βιοποικιλότητα» (Β. Κατή, Κ. Ντεμίρη). Ολοκληρώθηκε επιτυχώς την Παρασκευτή 15/11 και είναι ανοιχτά διαθέσιμη στο youtube του συνεδρίου HELECOS 10. https://www.youtube.com/watch?v=MnABM Μπορείτε να το παρακολουθήσετε τις έξι ομιλίες στο youtube στους εξής χρόνους. 00 - Ανεμογεννήτριες εναντίον ορνιθοπανίδας; Πώς η αγνόηση των δεδομένων βιοποικιλότητας κατά τον σχεδιασμό ανάπτυξης ΑΣΠΗΕ τους καθιστά σοβαρή απειλή για την άγρια ζωή 15’ - Εκτίμηση των επιπτώσεων της χωροθέτησης υποδομών αιολικής ενέργειας σε ευάλωτα είδη μεγάλων αρπακτικών πτηνών της Ελλάδας-Μεθοδολογική προσέγγιση για την παραγωγή χαρτών ευαισθησίας 32’ - Χωροθέτηση πολλαπλών ΑΣΠΗΕ εντός διαδρόμων μετακίνησης πελεκάνων στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία 47’ - Xωροθέτηση αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) σε κρίσιμα ενδιαιτήματα για τους γύπες στη Θράκη 1.02’ - Εκτίμηση της συμμετοχής των Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) στη δέσμευση γης στην Ελλάδα 1.16 - Αειφορική χωροθέτηση ΑΣΠΗΕ για την προστασία της βιοποικιλότητας στην Ελλάδα 1.34. Ερωτήσεις/ συζήτηση youtube

Περισσότερα...

Το έργο NATLAND

NATLAND project entitled “Undisturbed natural areas of Greece (SEBI 13)” was part of the funding of the axis “Natural Environment & Innovative actions” of the

Περισσότερα