Παρακολουθείστε την ειδική συνεδρία HELECOS: αιολικά πάρκα/βιοποικιλότητα στο youtube

Ειδική Συνεδρία 1 «Χωροθέτηση Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ενέργειας και Βιοποικιλότητα» (Β. Κατή, Κ. Ντεμίρη). Ολοκληρώθηκε επιτυχώς την Παρασκευτή 15/11 και είναι ανοιχτά διαθέσιμη στο youtube του συνεδρίου HELECOS 10. https://www.youtube.com/watch?v=MnABM Μπορείτε να το παρακολουθήσετε τις έξι ομιλίες στο youtube στους εξής χρόνους. 00 - Ανεμογεννήτριες εναντίον ορνιθοπανίδας; Πώς η αγνόηση των δεδομένων βιοποικιλότητας κατά τον σχεδιασμό ανάπτυξης ΑΣΠΗΕ τους καθιστά σοβαρή απειλή για την άγρια ζωή 15’ - Εκτίμηση των επιπτώσεων της χωροθέτησης υποδομών αιολικής ενέργειας σε ευάλωτα είδη μεγάλων αρπακτικών πτηνών της Ελλάδας-Μεθοδολογική προσέγγιση για την παραγωγή χαρτών ευαισθησίας 32’ - Χωροθέτηση πολλαπλών ΑΣΠΗΕ εντός διαδρόμων μετακίνησης πελεκάνων στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία 47’ - Xωροθέτηση αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) σε κρίσιμα ενδιαιτήματα για τους γύπες στη Θράκη 1.02’ - Εκτίμηση της συμμετοχής των Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) στη δέσμευση γης στην Ελλάδα 1.16 - Αειφορική χωροθέτηση ΑΣΠΗΕ για την προστασία της βιοποικιλότητας στην Ελλάδα 1.34. Ερωτήσεις/ συζήτηση youtube

Περισσότερα...

Μια ιστορική στιγμή-το παγκόσμιο πλαίσιο για τη Βιοποικιλότητα (Kunming-Montreal Global biodiversity framework)

Στις 18/12/2022 μια ιστορική στιγμή στην πορεία της ανθρωπότητας. Η επικύρωση του παγκόσμιου πλαισίου για την προστασία της βιοποικιλότητας μέσω 23 στόχων που θα πρέπει

Περισσότερα

To διεθνές ερευνητικό δίκτυο NEMOR προτείνει στην Κομισιόν τη μείωση των δρόμων στα βουνά της Ευρώπης

Το NEMOR είναι ένα διεθνές ερευνητικό δίκτο 34 ιδιωτικών και δημοσίων ινστιτούτων από 15 Ευρωπαϊκές χώρες, στόχος του οποίου είναι η προαγωγή της έρευνας και

Περισσότερα