Πώς περνώ τις παρατηρήσεις μου σε βάση δεδομένων;

Πώς περνώ τις παρατηρήσεις μου σε βάση δεδομένων;

Μπορείς να κατεβάσεις τη βάση δεδομένων που θα χρησιμοποιήσουμε Βάση πεταλούδων.

Υπάρχουν όλες οι οδηγίες εντός της βάσης, αλλά και ένα επιπλέον αρχείο με οδηγίες για τη συμπλήρωσή της. Βάση πεταλούδων_βοήθεια

Γρήγορη αναζήτηση