Πώς καταγράφω πεταλούδες στο πεδίο;

Πώς καταγράφω πεταλούδες στο πεδίο;

Ο οδηγός πεδίου σας δίνει τις απαραίτητες οδηγίες για τη συμμετοχή σας στο εθνικό εθελοντικό πρόγραμμα βιοπαρακολούθησης των πεταλούδων της Ελλάδας που θα γίνεται κάθε χρόνο με έτος έναρξης το 2021. Οι κύριες μέθοδοι καταγραφής των πεταλούδων είναι: Τυχαία-R (random): Εύκολη καταγραφή ενός είδους οπουδήποτε και οποτεδήποτε, χωρίς να ακολουθείται συγκεκριμένη μεθοδολογία. Σημείο-P (point) : Καταγραφή πολλών ειδών πεταλούδων σε ένα σημείο 20 Χ 20 μέτρων για 15 λεπτά. Επανάληψη κάθε 20 ημέρες. Διαδρομή-T (transect) : Καταγραφή πολλών ειδών πεταλούδων σε μια διαδρομή 300 μ Χ 5 μ εντός ενός βιοτόπου. Επανάληψη κάθε 20 ημέρες. Ο οδηγός δίνει οδηγίες για την ασφάλειά σας, την περίοδο και τους βιοτόπους που κάνουμε καταγραφή των πεταλούδων, τον εξοπλισμό που χρειάζεστε, το πρωτόκολλο πεδίου, καθώς και οδηγίες και εργαλεία για την αναγνώριση των πεταλούδων.

Κατεβάστε τον οδηγό

Γρήγορη αναζήτηση