Ολοκληρώθηκε ο εθνικός χάρτης των περιοχών χωρίς δρόμους της Ελλάδας-3.907 περιοχές!

Ολοκληρώθηκε ο εθνικός χάρτης των περιοχών χωρίς δρόμους της Ελλάδας-3.907 περιοχές!

Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε την ολοκλήρωση του εθνικού χάρτη των περιοχών χωρίς δρόμους της Ελλάδας. Ο αριθμός των περιοχών χωρίς δρόμους της Ελλάδας είναι

Εθνικός χάρτης των περιοχών χωρίς δρόμους της Ελλάδας (ηπειρωτική και νησιωτική χώρα: 6/2022)

389 ΠΑΔ/ΑΦΠ*  διαφορετικών μεγεθών και 3518 νησιά/νησίδων άνευ δρόμων (ΝΑΦΠ)**. Συνολικά, ο εθνικός χάρτης αποτελείται από 3.907 περιοχές χωρίς δρόμους, η συνολική έκταση των οποίων αντιστοιχεί στο 6,18% της έκτασης της Ελλάδας. Πρόκειται για ένα έργο -παρακαταθήκη, καθώς παρήγαγε πλήρη χαρτογραφικά δεδομένα εθνικής κλίμακας για την ανάσχεση και βιοπαρακολούθηση του κατακερματισμού των φυσικών μας οικοσυστημάτων.

Ο χάρτης συνοδεύεται από μια επιστημονική έκθεση πολιτικής εφαρμογής, όπου τεκμηριώνεται η αξία του χάρτη, και η σύνδεσή του με την περιβαλλοντική πολιτική σε παγκόσμιο, Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Το κύριο μέρος της επιστημονικής έκθεσης είναι μια σειρά από 13 προτάσεις αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας στη χάραξη και εφαρμογή εθνικής περιβαλλοντικής πολιτικής, από τον ορισμό περιοχών αυστηρής προστασίας εντός του δικτύου Natura 2000, έως τη θεσμική προστασία του τοπίου και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Όλα τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στον ιστοχώρο του BCL https://bc.lab.uoi.gr/el/research/projects/roadless/

Για να κατεβάσετε το χάρτη: Εντός της ιστοσελίδας, ανατρέξτε στο χωρίο Επιστήμη για την Κοινωνία –> Πόσα ακόμη «Απάτητα βουνά» –> Πώς θα πλοηγηθώ στον χάρτη των περιοχών χωρίς δρόμους της Ελλάδας; Εδώ δίνονται όλες οι απαραίτητες οδηγίες. Μπορείτε να δείτε το χάρτη και σε σύγκριση με άλλα δεδομένα (δίκτυο Natura 2000, επενδύσεις ΑΠΕ και προτεινόμενες ζώνες αποκλεισμού ΑΠΕ/δυνητικές επενδυτικές ζώνες από άλλη έρευνα του BCL – project WIND).

Για να διαβάσετε την πολιτική σύνοψη. Εντός της ιστοσελίδας, ανατρέξτε στο χωρίο Ερευνητικά αποτελέσματα –> κείμενα πολιτικής –>Πολιτική σύνοψη-2022. Ο σύνδεσμος θα σας παραπέμψει στο Research Gate από όπου μπορείτε να κατεβάσετε ελεύθερα το κείμενο ως pdf.

Τα παραπάνω αποτελέσματα έχουν ήδη επίσημα παραλειφθεί από το Πράσινο Ταμείο και έχουν ήδη γνωστοποιηθεί στο ΥΠΕΝ. Είναι ανοιχτά διαθέσιμα σε όλη την κοινωνία για κάθε χρήση πλην της ερευνητικής. Καλή ανάγνωση!

Εκ μέρους της ερευνητικής ομάδας του BCL

Β. Κατή

 

*ΠΑΔ-Περιοχή Άνευ Δρόμων είναι κάθε χερσαία περιοχή έκτασης άνω του ενός τ.χλμ. που απέχει τουλάχιστον ένα χλμ. από τον πλησιέστερο δρόμο. ΑΦΠ – Αδιατάρακτη Φυσική Περιοχή είναι κάθε ΠΑΔ με την περιφερειακή της ζώνη ενός χιλιομέτρου. Η έννοια των ΑΦΠ είναι ταυτόσημη με την έννοια των ΠΑΔ όπως αυτή χρησιμοποιήθηκε στις έξι Υπουργικές Αποφάσεις (Απάτητα Βουνά).

**ΝΑΦΠ -Νησιωτική Αδιατάρακτη Φυσική Περιοχή ή Νησί Άνευ Δρόμων ορίζεται κάθε νησί που δεν έχει καθόλου δρόμους σε όλη την έκτασή του, ανεξάρτητα από το μέγεθός του

Γρήγορη αναζήτηση