Η έρευνα του BCL για την προστασία των περιοχών άνευ δρόμων σε επιστολή του SCB προς τον Frans Timmermans, Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Το Ευρωπαϊκό Τμήμα της Διεθνούς Εταιρείας Βιολογίας Διατήρησης (Society for Conservation Biology-European Section) απέστειλε επιστολή στον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Frans Timmermans. Η επιστολή επισημαίνει στην ΕΕ τον αντίκτυπο των δρόμων στον κατακερματισμό των οικοσυστημάτων, εκφράζει τις ανησυχίες των επιστημόνων για την γρήγορη αύξηση των δρόμων πρόσβασης για την κατασκευή υποδομών Ανανενώσιμων Πηγών Ενέργειας και ιδιαίτερα Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, παροτρύνει την Επιτροπή να υιοθετήσει μια πολιτική προστασίας των περιοχών άνευ δρόμων,  να θεωρήσει αυτές τις περιοχές ως εργαλείο προληπτικής αποκατάστασης της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα, και να ενσωματώσει πολιτικές ελαχιστοποίησης του κατακερματισμού στην εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα και του 8ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον έως το 2030. Επιπλέον, η επιστολή ζητά η ΕΕ να ενθαρρύνει τα Κράτη-Μέλη χωρίς κατάλληλο χωροταξικό σχεδιασμό για τις ΑΠΕ να επιλέγουν περιοχές ήδη κατακερματισμένες με χαμηλή αξία βιοποικιλότητας για τα μελλοντικά έργα ΑΠΕ. Τέτοιες πολιτικές θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε όλες τις σχετικές τομεακές πολιτικές, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Η επιστολή απεστάλη την 26η Μαρτίου του 2021. Η σχετική έρευνα του BCL επί των περιοχών άνευ δρόμων και η συναφής διεθνής δημοσίευση αναφέρονται στην επιστημονική τεκμηρίωση της ως άνω επιστολής προς τον κ. F. Timmermans

Read more...

Εννέα Περιβαλλοντικές Οργανώσεις υποστηρίζουν τα αποτελέσματα της έρευνάς μας επί της χωροθέτησης των ΑΣΠΗΕ χωρίς σημαντικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα

Εννέα Περιβαλλοντικές Οργανώσεις χαιρετίζουν τα συμπεράσματα της πρόσφατης επιστημονικής έρευνας του Εργαστηρίου μας σχετικά με τη χωροθέτηση των χερσαίων Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ)

Read More »

Η έρευνά μας επί των Περιοχών Άνευ Δρόμων (ROADLESS) ως αντικείμενο συζήτησης στο Ελληνικό Κοινοβούλιο -11/6/2020

Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας (ROADLESS) έγιναν αντικείμενο συζήτησης στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για τη πιθανή θεσμοθέτηση των Περιοχών Άνευ Δρόμων. Βίντεο κοινοβουλευτικής συζήτησης: https://www.youtube.com/watch?v=lq1GRryZ9Hk   Επίκαιρη

Read More »

Υποστήριξη των Περιοχών Άνευ Δρόμων και της αειφορικής χωροθέτησης των ΑΣΠΗΕ από την Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία

Η Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία υποστηρίζει τα αποτελέσματα των έργων ROADLESS και WIND  του Εργαστηρίου μας και των συναφών διεθνών δημοσιεύσεων ως βάση διαλόγου. Η απόφαση

Read More »

To apollo με δυο λόγια

              Πώς θα το λέμε;  Το βαφτίσαμε “apollo”, από την Parnassius apollo, σύμβολο της ομορφιάς των άγριων βουνών μας.

Read More »