Βίντεο

Περιοχές Άνευ Δρόμων στην Ελλάδα

https://youtu.be/wBS-KzTyQhE

Πίνδος Περιβαλλοντική & Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 2020. Περιοχές Άνευ Δρόμων στην Ελλάδα. Βίντεο με Ελληνικούς υπότιτλους επί της διατήρηση των τελευταίων περιοχών χωρίς δρόμους της Ελλάδας, ως αδιατάρακτα τοπία υψηλής φυσικότητας και οικολογικής αξίας. CC BY-NC-ND: Εργαστήριο Διατήρησης της Βιοποικιλότητας (Παν/ο Ιωαννίνων) & Πίνδος Περιβαλλοντική. Το βίντεο με Αγγλικούς υπότιτλους αντίστοιχα στο https://youtu.be/UCZjavbA2wY

Γρήγορη αναζήτηση