Θέση εργασίας τεχνικού με αντικείμενο τις πεταλούδες

Θέση εργασίας τεχνικού με αντικείμενο τις πεταλούδες

Παρακαλώ εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας για την παρακάτω θέση στέλνοντας το CV σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση dina.zografou@uoi.gr με θέμα “Technical associate-MEIOSIS”.
Το αντικείμενο της θέσης περιγράφεται ως “Ψηφιοποίηση μουσειακών δειγμάτων ημερόβιων πεταλούδων, εισαγωγή δεδομένων σε βάσεις δεδομένων και μετρήσεις μορφολογικών χαρακτηριστικών από τα ψηφιοποιημένα δείγματα”. Η ψηφιοποίηση θα λάβει χώρα στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή στην Αθήνα και είναι μέρος του προγράμματος MEIOSIS (#7191) που πρόσφατα χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο της 3η Προκήρυξη Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών. Η διάρκεια της εν λόγω θέσης ορίζεται στους 9 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και θα είναι με καθεστώς εργασίας μίσθωσης έργου. Η παρούσα πρόσκληση είναι το πρώτο στάδιο συλλογής κατάλληλων βιογραφικών από ενδιαφερόμενους, θα ακολουθήσει προκήρυξη από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και επιλογή του συνεργάτη από τους υποψηφίους από τριμελή επιτροπή, με βάση τους κανονισμούς του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Από το Εργαστήριο Β. Κατή.

Παρακαλώ εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας έως 15/3/2023

Read more...

Γρήγορη αναζήτηση