Υπεράκτια αιολικά πάρκα-o χάρτης και η διαβούλευση έως 30/11/2023

Υπεράκτια αιολικά πάρκα-o χάρτης και η διαβούλευση έως 30/11/2023

Ανακοινώθηκε η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων από την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων A.E. Η μελέτη είναι ανοιχτά διαθέσιμη στο σύνδεσμο https://herema.gr/el/announcement-seia-ndp-owf/.

Ο χάρτης των πολυγώνων των άμεσων (κίτρινο) και μελλοντικών (πορτοκαλί) πολυγώνων εγκατάστασης υπεράκτιων αιολικών πάρκων και ο διαχωρισμός τους σε πλωτά και σταθερής βάσης είναι διαθέσιμος εδώ (@ Δίκτυο για την προστασία των νησίδων-δημιουργία χάρτη Google Earth με αποδελτίωση των συντεταγμένων της ΣΜΠΕ).

Οι ειδικοί επιστήμονες και ιδιαίτερα οι θαλάσσιοι βιολόγοι και τα ινστιτούτα/εργαστήρια που εξειδικεύονται στο θαλάσσιο περιβάλλον και τη χωροταξία μπορούν να στείλουν τη γνώμη τους στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙ.Π.Α.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας έως 30/11/2023 στο email: sec.dipa@prv.ypeka.gr.

Η γνώμη του Εργαστηρίου Διατήρησης της Βιοποικιλότητας (BCL) στο Τμήμα ΒΕΤ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, είναι πως θα πρέπει να επανακαθοριστούν όσα πολύγωνα εμπίπτουν στους μεταναστευτικούς διαδρόμους των πουλιών και τις θαλάσσιες περιοχές του δικτύου Natura 2000 και να οριστούν εκτός αυτών. Ενδεικτικά: τα τέσσερα  πολύγωνα αιολικών πάρκων σταθερής βάσης Έβρου και Σαμοθράκης (GR1110013, GR1110004)  και το πολύγωνο πλωτού αιολικού στα Αντικύθηρα.

Αναμένεται η γνώμη των πιο ειδικών θαλάσσιων επιστημόνων και χωροτακτών επί του θέματος.

Χάρτης των πολυγώνων υπεράκτιων αιολικών πάρκων. Παρήχθη από το κίνημα των νησίδων με βάση τις συντεταγμένες της ΣΜΠΕ

Γρήγορη αναζήτηση