Το Μανιφέστο της Πράγας για τη Διατήρηση της Βιοποικιλότητας – ECCB 2022

Το Μανιφέστο της Πράγας για τη Διατήρηση της Βιοποικιλότητας – ECCB 2022

Στις 22-26 Αυγούστου 2022, το 6ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Βιολογίας Διατήρησης (ECCB) συγκλήθηκε στην Πράγα από το Ευρωπαϊκό Τμήμα της Εταιρείας για τη Βιολογία Διατήρησης (SCB). Το ECCB 2022 ήταν η μεγαλύτερη συγκέντρωση επιστημόνων διατήρησης στην Ευρώπη, όπου περισσότεροι από 700 συμμετέχοντες συγκεντρώθηκαν για να συζητήσουν επί της διατήρησης της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη και όχι μόνο. Ένα βασικό αποτέλεσμα του Συνεδρίου είναι η ακόλουθη δήλωση που καλεί για άμεση δράση για την αντιμετώπιση της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής και της μαζικής εξαφάνισης της βιοποικιλότητας:

“Το SCB Europe και οι συμμετέχοντες στο ECCB 2022 ανησυχούν βαθιά για την αποτυχία των σημερινών οικονομικών και πολιτικών δυνάμεων να αντιμετωπίσουν την κρίση της βιοποικιλότητας και την κλιματική κρίση. Η επιστροφή του πολέμου στην Ευρώπη, οι καυτές θερμοκρασίες του καλοκαιριού, οι μαινόμενες δασικές πυρκαγιές και η μαζική εξαφάνιση των ειδών είναι συμπτώματα της αποτυχίας της κοινωνίας να σταματήσει τη σημερινή μη βιώσιμη τροχιά της ζωή μας. Παρά τις πολλές προειδοποιήσεις και ορισμένα σημάδια προόδου, η ανθρωπότητα συνεχίζει την εξάρτησή της από τα ορυκτά καύσιμα και την προσέγγιση “business as usual”, η οποία βλέπει τη φύση μέσα από ένα στενό σύνολο οικονομικών αξιών. Οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων και οι πολίτες εξακολουθούν να αγνοούν πολύ συχνά τα αδιαμφισβήτητα επιστημονικά στοιχεία για το μέγεθος της κρίσης και την ανάγκη για άμεση δράση. Οι πολιτικοί πρέπει να λάβουν υπόψη τις επιστημονικές προειδοποιήσεις και τα κοινωνικά κινήματα που μιλούν για την προστασία της φύσης τόσο ως βάση για την ανθρώπινη ευημερία όσο και για τις εγγενείς αξίες της θαυμαστής βιοποικιλότητας της Γης. Εμείς, ως μέλη της Εταιρείας Society for Conservation Biology (SCB), θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για τη διατήρηση και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, θα βοηθήσουμε στην ανάπτυξη του Παγκόσμιου Πλαισίου Βιοποικιλότητας μετά το 2020 και θα συμβάλουμε στην εφαρμογή της Σύμβασης για τη Βιοποικιλότητα (CBD). Καλούμε τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και τους πολίτες παντού να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην αντιμετώπιση αυτής της πλανητικής έκτακτης ανάγκης μέσω της υιοθέτησης λύσεων που βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα, προτού να είναι πολύ αργά”

Εγκρίθηκε από την πλειοψηφία των συμμετεχόντων ECCB 2022, 26.08.2022, Πράγα, Τσεχική Δημοκρατία. To μανιφέστο είναι διαθέσιμο εδώ.

Σημειώνεται πως το Εργαστήριό μας (BCL) συμμετείχε στο συνέδριο ECCB με δύο ανακοινώσεις, ενώ μέσω της Υπεύθυνης του Εργαστηρίου είναι μέλος της Επιτροπής Πολιτικής (Policy Committee) της Εταιρείας SCB.

 

Γρήγορη αναζήτηση