Η Νομοθεσία για την Αποκατάσταση της Φύσης δεν κατέπεσε-έναρξη διαπραγματεύσεων

Η Νομοθεσία για την Αποκατάσταση της Φύσης δεν κατέπεσε-έναρξη διαπραγματεύσεων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα 12/7/2023 την έναρξη της διαδικασίας διαπραγματεύσεων για την ψήφιση του Νόμου για την Αποκατάσταση της Φύσης, με οριακή πλειοψηφία 36 ψήφων (300 κατά, 336 υπέρχ, 13 αποχές).

Οι στόχοι του επικείμενου Νόμου, όπως αποτυπώνονται και στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα περιλαμβάνουν:

  • Πόλεις: Καμία καθαρή απώλεια πράσινων αστικών χώρων έως το 2030, αύξηση κατά 5 % έως το 2050, τουλάχιστον 10 % συγκόμωση σε κάθε ευρωπαϊκή πόλη, κωμόπολη και προάστιο, και καθαρό κέρδος από τον χώρο πρασίνου που ενσωματώνεται σε κτίρια και υποδομές
  • Γεωργικά οικοσυστήματα, συνολική αύξηση της βιοποικιλότητας και θετική τάση για τις πεταλούδες, τα πτηνά , τον οργανικό άνθρακα σε καλλιεργήσιμα ανόργανα εδάφη και τα χαρακτηριστικά τοπίου υψηλής ποικιλομορφίας.
  • Δασικά οικοσυστήματα: Συνολική αύξηση της βιοποικιλότητας και θετική τάση για τη συνδεσιμότητα των δασών, την ποσότητα του νεκρού ξύλου, την ηλικιακή ποικιλία των δέντρων, τα δασικά πτηνά και το απόθεμα οργανικού άνθρακα.
  • Θάλάσσια οικοσυστήματα: Αποκατάσταση θαλάσσιων οικοτόπων, όπως οι θαλάσσιοι βοσκότοποι ή οι βυθοί ιζημάτων, και αποκατάσταση των οικοτόπων εμβληματικών θαλάσσιων ειδών, όπως δελφίνια και φώκαινες, καρχαρίες και θαλάσσια πτηνά
  • Ποτάμια: Άρση των ποτάμιων φραγμών έτσι ώστε τουλάχιστον 25 000 χλμ. ποταμών να μετατραπούν σε ποταμούς ελεύθερης ροής έως το 2030.
  • Επικονιαστές: Αντιστροφή της μείωσης των πληθυσμών επικονιαστών έως το 2030 και αύξηση των πληθυσμών τους μετέπειτα.

Είναι ένα σημαντικό βήμα για την Ευρώπη. Το Εργαστήριό μας στήριξε ποικιλοτρόπως την προσπάθεια προώθησης του Νόμου, μέσω διάχυσης της γνώσης, δικτύωσης των επιστημόνων, ενώ ήρθε σε επικοινωνία με Ευρωβουλευτές της Ελλάδας επί του θέματος. Ευχόματε η Ευρώπη να έχει σύντομα και να εφαρμόσει αποτελεσματικά  μια περιβαλλοντική νομοθεσία επαναφοράς της φύσης, υπεράνω των οικονομικών, ενεργειακών και άλλων αναπτυξιακών προοπτικών της, με γνώμονα την ασφάλεια και ευμάρεια των Ευρωπαίων πολιτών στον επόμενο αιώνα.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Δείτε εδώ την επιστημονική επιχειρηματολογία στήριξης του Νόμου για την Αποκατάσταση της Φύσης (απόδοση στα Ελληνικά)

Αναρτήσεις Εργαστηρίου Facebook: 4/7/2023, 22/6/20232,   17/6/2023,  16/6/2023,   13/6/023

Γρήγορη αναζήτηση