Υποστήριξη διδακτορικής διατριβής κας Μ. Πετρίδου επί του λύκου-6/9/2023

The PhD Candidate of the Department of Biological Applications & Technology, Ms Maria Petridou, will present her PhD thesis on “Wolf ecology and predation behavior: a conflict minimization strategy towards sustainable livestock breeding“. The presentation will take place in English on Wednesday 6 September 2023 at 17.00 in room 4 of the new BET Building and is open to the public. It will not be transmitted online but for the members of the examination committee.

Η Υποψήφια Διδάκτορας του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών κα Μαρία Πετρίδου θα υποστηρίξει τη διδακτορική της διατριβή με θέμα «Wolf ecology and predation behavior: a conflict minimization strategy towards sustainable livestock breeding» («Οικολογία και συμπεριφορά θήρευσης του λύκου: μια στρατηγική ελαχιστοποίησης των συγκρούσεων με στόχο τη βιώσιμη κτηνοτροφία»). Η παρουσίαση θα γίνει στην Αγγλική γλώσσα την Τετάρτη 6 Σεπτεβρίου 2023 και ώρα 17.00 στην αίθουσα 4 του νέου Κτιρίου ΒΕΤ και είναι ανοιχτή στο κοινό. Δεν θα μεταδοθεί διαδικτυακά, παρά μόνο για τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής.

Read more...

Εκδήλωση για τον Χρυσαετό

Με χαρά σας προσκαλούμε τη Δευτέρα 6/3 στις 5 μμ στην αίθουσα Δ (νέο κτίριο ΤΒΕΤ, υπόγειο) στην ομιλία με θέμα: «Μελετώντας την οικολογία του χρυσαετού

Read More »
events

Προσκεκλημένη ομιλία για την ακουστική βιοπαρακολούθηση – Τρίτη 3/5/2022 – 17.00 από τον Δρ. Χ. Αστάρα

Το Εργαστήριο Διατήρησης της Βιοποικιλότητας του Τμήματος ΒΕΤ σας προσκαλεί την Τρίτη 3/5/2022 και ώρα 17.00 στη διαδικτυακή προσκεκλημένη ομιλία με τίτλο: «Παθητική Ακουστική Παρακολούθηση

Read More »