Δυναμικό παρόν του BCL στο 11o συνέδριο Οικολογίας HELECOS 2023 – 9 ανακοινώσεις!

Δυναμικό παρόν του BCL στο 11o συνέδριο Οικολογίας HELECOS 2023 – 9 ανακοινώσεις!

Ξεκινούν σήμερα οι εργασίες του 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Οικολογίας, το οποίο φιλοξενεί το Πανεπιστήμιο Πατρών (4-7 Οκτωβρίου). Το Εργαστήριό μας έχει μια δυναμική παρουσία, με πέντε προφορικές ανακοινώσεις και τέσσερις αναρτημένες εργασίες (poster). Οι διπλωματικοί και διδακτορικοί φοιτητές και οι μεταδιδακτορικοί συνεργάτες του Εργαστηρίου μας θα δώσουν ένα δυναμικό παρόν παρουσιάζοντας τη δουλειά τους. Καλή επιτυχία στα παιδιά του ΒΕΤ !

 

Ελάτε να μας παρακολουθήσετε!  http://helecos11.upatras.gr/ 

Πέμπτη 5/10/2023 – Αίθουσα Ι10: 

10.00 h  Κατή Β., Πετρίδου Μ., Τζωρτζακάκη Ο., Παπαντωνίου Ε., Γαλάνη Α., Ψαραλέξη Μ., Γκότσης Δ., Παπαϊωάννου Χ. & Χ. Κασσάρα. 2023. Οι περιοχές χωρίς δρόμους της Ελλάδας ως προτεραιότητα για την προστασία της άγριας φύσης και του τοπίου: σύνδεση με το δίκτυο Natura 2000 και το χωροταξικό σχεδιασμό. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας. Πάτρα, 4-7 Οκτωβρίου 2023.

 11.00 h Νάσιου Κ., Ζωγράφου Κ., Willemse L., Καζόγλου I., Κατή Β. 2023. Ορεινές βιοκοινότητες της εντομοπανίδας στο Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου (Ελλάδα): Ο ρόλος της βόσκησης. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας. Πάτρα, 4-7 Οκτωβρίου 2023 

12.00 h Τζωρτζακάκη Ο., Παπανδρόπουλος Δ., Μανωλόπουλος Α., Κατή Β. 2023.  H πεταλούδα Papilio alexanor στα όρη Παρνασσού και Γκιώνας: οικολογία, καταλληλότητα ενδιαιτήματος και προτάσεις διαχείρισης. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας. Πάτρα, 4-7 Οκτωβρίου 2023.

12.15 h  Κατή Β., Ζαχαροπούλου Π., Καζόγλου Γ., Φωτιάδης Γ., Μπορμπουδάκης Δ.,Τζυρκαλλή Ε., Τζωρτζακάκη Ο., Ζωγράφου Κ., Στεφανίδης Α., Νάσιου Κ., Φίλης Ν., Νούτσου Β. 2023. Η πρόκληση της αποκατάστασης και διαχείρισης των υγρών λιβαδιών: η περίπτωση της ενδημικής και κρισίμως κινδυνεύουσας Xορεύτριας Aκρίδας της Ηπείρου Chorthippus lacustris. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας. Πάτρα, 4-7 Οκτωβρίου 2023.

15.45h Φίλης Ν., Φωτιάδης Γ., Μανωλόπουλος Α., Κατή Β. 2023. Οικολογία και Καθεστώς Διατήρησης του ενδημικού και Κινδυνεύοντος ορθοπτέρου Prionotropis willemsorum.  11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας. Πάτρα, 4-7 Οκτωβρίου 2023.

Posters: Παρασκευή 6/10/2023 Αιθ Ι12. 14.30-16.00h 

 Poster 23: Ζωγράφου Κ, Αναγνωστέλλης Κ-Μ, Μπροκάκη Μ, Δημάκη Μ: MEIOSIS: Οι συλλογές μουσείων ρίχνουν φως στο φαινόμενο της συρρίκνωσης της βιοποικιλότητας

 Poster 94: Ζωγράφου Κ, Τζωρτζακάκη Ό, Κατή Β. 2023. APOLLO: Το εθνικό πρόγραμμα παρακολούθησης των πεταλούδων της Ελλάδας από τους πολίτες. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας. Πάτρα, 4-7 Οκτωβρίου 2023. 

Poster 117: Παπακώστας Κ, Apollonio M, Αστάρας Χ, Παπαϊωάννου Χ, Κατή Β. 2023. Οικολογία και διατήρηση του Βαλκανικού αγριόγιδου στην Ελλάδα: Ενδείξεις από τα εποχιακά μοτίβα εύρους κατανομής στο Όρος Όλυμπος. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας. Πάτρα, 4-7 Οκτωβρίου 2023.

 Poster 130:Στεφανίδης Α, Φωτιάδης Γ, Τζωρτζακάκη Ό, Willemse L, Κατή Β .2023. Οικολογία και διατήρηση δύο ενδημικών και απειλούμενων ειδών Ορθοπτέρων της Οίτης, του Τυμφρηστού και των Βαρδουσίων. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας. Πάτρα, 4-7 Οκτωβρίου 2023.

Γρήγορη αναζήτηση